Dr n. med. Hubert Gołąbek

Doktor nauk medycznych, pracę doktorską z zakresu irygacji systemu kanałowego obronił z wyróżnieniem w 2019 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, absolwent Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2013 roku, International Program in Endodontics na University of Pennsylvania w 2016 roku, a także Podyplomowych Studiów Zarządzania Podmiotami Leczniczymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w 2018 roku oraz programu z negocjacji na The London School of Economics and Political Science w 2020 roku. Autor licznych publikacji naukowych, przede wszystkim z zakresu endodoncji. Wykładowca kongresów, konferencji, a także szkoleń w tematyce endodontycznej i nie tylko, w kraju i za granicą. Autor książki "Stomatologiczny Taktyk Negocjacyjny czyli techniki negocjacyjne w prowadzeniu działalności stomatologicznej", obejmującej biznesową stronę stomatologii w zakresie negocjacji. W pracy klinicznej zajmuje się głównie endodoncją niechirurgiczną, jak i chirurgiczną. Od 2019 roku członek American Association of Endodontists.

Aktualnie prowadzone szkolenia:

Nazwa Data rozpoczęcia Data zakończenia Miejsce szkolenia Województwo
Podstawy mikrochirurgii endodontycznej 2024-08-31 09:00:00 2024-08-31 17:00:00 Poldent, ul. Dzika 2, Warszawa Mazowieckie