Wykładowcy

Dr n. med. Łukasz Zadrożny

Specjalista stomatologii zachowawczej i endodoncji, chirurgia stomatolgiczna. Jest absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje jako wykładowca w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WUM, w którym ukończył też studia doktoranckie. W 2013 roku otworzył przewód doktorski. Wspólnie z Politechniką...

Dowiedz się więcej >>

Asystentka stomatologiczna Iwona Kochel

W 2013 uzyskała Dyplom Asystentki Stomatologicznej . Brała udział w licznych szkoleniach tj. „Kursy z Instrumentarium”, „z Higienizacji”, „Profilaktyka i leczenie zapalenia dziąseł oraz chorób przyzębia”, „Psychologia komunikacji z pacjentem”, „Asystowanie przy zabiegach implantologicznych”. Od 2013 rozpoczęła pracę jako...

Dowiedz się więcej >>

Lek. dent. Tomasz Kiełkowicz

Ukończył  Łódzką Akademię Medyczną. Od roku 2006 jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, uczestniczy w wielu sympozjach i kursach praktycznych poświęconych endodoncji, która jest jego pasją. Od wielu lat prowadzi w Tomaszowie Mazowieckim własną praktykę zajmującą się leczeniem endodontycznym z...

Dowiedz się więcej >>

Lek. dent. Adam Zyśk

Lekarz dentysta stawiający jakość przed ilością. W 2013 roku z wyróżnieniem ukończył Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. „Szkiełko i oko silniej mówi do niego niż czucie i wiara”, dlatego nie rozstaje się z lupami czy mikroskopem a Mickiewicza woli zamienić na dobry kryminał Krajewskiego. W pracy zajmuje się głównie...

Dowiedz się więcej >>

Aleksandra Ślifirska

Aleksandra Ślifirska, strateg komunikacji, prezes zarządu KOBOLD., firmy consultingowo-PR-owej. Doradca zarządów  w budowaniu skutecznej strategii komunikacji i marki osobistej. Od 14 lat regularnie pracuje dla branży medycznej, w tym stomatologii. Opublikowała dwie książki. Obydwie publikacje to wgląd w relacje międzyludzkie...

Dowiedz się więcej >>

Lek. dent. Mateusz Stolarski

Prywatna Praktyka Dentystyczna w Kozienicach, Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wieloletni działacz PTSS. Współzałożyciel Be Active Dentist. Autor kilkunastu artykułów w różnych mediach stomatologicznych. Uczestnik kilkudziesięciu kursów i konferencji stomatologicznych. Pasjonat chirurgii, implantologii, sportu i...

Dowiedz się więcej >>

Lek. stom. Michał Nawrocki

Lek. stom. Michał Nawrocki ukończył studia na Wydziale Stomatologii Akademii Medycznej w Gdańsku w 1998. Począwszy od roku 1999 pracował jako asystent na Oddziale Protetyki Stomatologicznej na tejże uczelni, gdzie zyskał uznanie jako rzetelny i sprawdzony lekarz. Specjalizuje się w leczeniu endodontycznym i implantologii. W...

Dowiedz się więcej >>

Lek. dent. Sadri Rayad

Absolwent Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego we Wrocławiu. Od 2013 roku praktykuje w zawodzie, specjalizując się głównie w stomatologii estetycznej. Uczestnik wielu krajowych oraz zagranicznych szkoleń i konferencji, gdzie stale pogłębia wiedzę. Uznanie wśród pacjentów zdobył innowacyjnymi oraz precyzyjnymi technikami pracy,...

Dowiedz się więcej >>

lek. dent. Jakub Łada

Absolwent Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Odbył roczny staż podyplomowy jak również liczne wolontariaty w wielu klinikach stomatologicznych w Opolu, zdobywając doświadczenie pod okiem znanych specjalistów. Uczestnik kilkudziesięciu kursów krajowych i międzynarodowych w zakresie chirurgii...

Dowiedz się więcej >>

Lek. Dent. Daniel Nowakowski

Specjalista Periodontologii. Od początku kariery zawodowej zafascynowany kompleksowym modelem leczenie pacjenta w oparciu o najnowsze technologie.Absolwent kierunku lekarsko-dentystycznego Collegium Medicum w Krakowie. Szkolenie specjalizacyjne odbył w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. Zbigniewa Żaka w Krakowie. W...

Dowiedz się więcej >>

Dr n. med. Adrianna Adamek-Mrozowska

Specjalista stomatologii zachowawczej i endodoncji Ukończyła wydział Lekarsko-Dentystyczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalizację z zakresu Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji uzyskała w 2010r., a tytuł doktorski w 2013 r. Studia doktoranckie odbywała przy Zakładzie Endodoncji  Katedry Stomatologii Zachowawczej i...

Dowiedz się więcej >>

Lek. dent. Agata Bielewicz

Absolwentka Akademii Medycznej  w Poznaniu. Od kilkunastu lat prowadzi własną  praktykę stomatologiczną zajmując się głównie stomatologią zachowawczą z endodoncją i stomatologią estetyczną. Wieloletni wykładowca w firmie Poldent, uczestniczka (i prowadząca) wielu sympozjów w kraju i za granicą.

Dowiedz się więcej >>

Dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk

Specjalista stomatologii zachowawczej i endodoncji Ukończyła Śląską Akademię Medyczną w 1992 roku i tam pracowała do 2001 roku jako nauczyciel akademicki w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej. W 1999 roku obroniła pracę doktorską, a w 2001 roku uzyskała stopień specjalisty w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją....

Dowiedz się więcej >>

Lek. Dent. Sławomir Gabryś

Studia stomatologiczne ukończył w 2004 roku na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od dwunastu lat zajmuje się wyłącznie leczeniem kanałowym z zastosowaniem mikroskopu zabiegowego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz European Society of Endodontology. Od 2011...

Dowiedz się więcej >>

Dr n. med. Hubert Gołąbek

Doktor nauk medycznych, pracę doktorską z zakresu irygacji systemu kanałowego obronił z wyróżnieniem w 2019 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, absolwent Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2013 roku, International Program in Endodontics na University of Pennsylvania w 2016 roku,...

Dowiedz się więcej >>

Dr n. med. Zbigniew Hamerlak

Absolwent  Pomorskiej Akademii Medycznej. Zatrudniony w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym na 1 PUM. Od ponad 30 lat leczenie ciężkich powikłań błon śluzowych w okresie chemio-i radioterapii nowotworów. Współpraca z Centrum  Leczenia Oparzeń Dzieci w zakresie leczenia oparzeń chemicznych. Zastosowanie opatrunków Kinesiology...

Dowiedz się więcej >>

Lek. dent. Radosław Jadach

Jest wykładowcą i szkoleniowcem na sympozjach i konferencjach krajowych i zagranicznych. We własnej praktyce skupia się głównie na technikach mikrochirurgii tkanek miękkich oraz rozległej chirurgii odtwórczej wyrostka zębodołowego na potrzeby implantologii. Jako jeden z pierwszych lekarzy w Polsce zastosował zabieg...

Dowiedz się więcej >>

Lek. stom. Ewa Jańczak-Biegańska

Lekarz stomatolog, absolwentka Wydziału Stomatologii Akademii Medycznej w Poznaniu, specjalista stomatologii ogólnej I stopnia oraz chirurgii stomatologicznej II stopnia. Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Medycznego, bioetyki i socjologii na Uniwersytecie Warszawskim  oraz Medycynę Ubezpieczeniową i Orzecznictwo Medyczne...

Dowiedz się więcej >>

Dr n. med. Michał Jegier

Absolwent Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Doktor nauk medycznych w zakresie stomatologii. Od 12 lat zajmuje się stomatologią mikroskopową, specjalizuje się w endodoncji oraz mikrochirurgii. Jest perfekcjonistą a praca z mikroskopem operacyjnym pozwala mu stale doskonalić umiejętności. Autor...

Dowiedz się więcej >>

ek. Dent. Bartłomiej Karaś

Ukończył Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Akademii Medycznej we Wrocławiu. Głównym obszarem jego zainteresowania jest endodoncja/leczenie kanałowe/ z zastosowaniem mikroskopu zabiegowego.Jest członkiem, Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej, Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz European Society of...

Dowiedz się więcej >>

Dr n. med. Iwona Kuroń-Opalińska

Lekarz stomatolog, specjalista protetyki stomatologicznejAbsolwentka Lubelskiej Akademii Medycznej z 1997 roku. W latach 1998-2010 pracownik naukowo-dydaktyczny  Katedry Protetyki Stomatologicznej z Pracownią Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia AM w Lublinie, gdzie zdobywanie doświadczeń zawodowych rozpoczęła od pracy pod...

Dowiedz się więcej >>

Lek. dent. Monika Lądowska

Absolwentka Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu Medycyny Estetycznej dla Lekarzy na GWSH w Katowicach. Od ponad 10 lat pracy zawodowej  doktor Lądowska zajmuje się głównie zabiegami z zakresu endodoncji, a od 8 lat wyłącznie zabiegami...

Dowiedz się więcej >>

Dr n. med. Michał Łęski

Dr Michał Łęski ukończył stomatologię na Akademii Medycznej w Łodzi 1999 roku. W 2004 roku z wyróżnieniem uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie badań z zakresu mikrochirurgii endodontycznej. W 2008 roku zdał egzamin specjalizacyjny ze stomatologii zachowawczej z endodoncją. Od 1999 roku dr Michał Łęski jest...

Dowiedz się więcej >>

Dr n. med. Maciej Michalak

Ukończył z wyróżnieniem Rektora UM I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz studia Zarządzania podmiotami leczniczymi na SGH w Warszawie. Pracownik Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. W 2012 r. rozpoczął specjalizację w dziedzinie chirurgii stomatologicznej w Wojskowym...

Dowiedz się więcej >>

Mgr Marek Niedźwiedzki

Wykładowca/prelegent, fotograf z 40-letnim doświadczeniem specjalizujący się w makrofotografii i fotografii podróży. Prezes zarządu i współwłaściciel Poldent sp. z o.o.

Dowiedz się więcej >>

Dr n. med. Katarzyna Pachońska

Ukończyłam Śląską Akademię Medyczną w 2000r. Od początku swoją drogę zawodową związałam z Katedrą Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzę zarówno ćwiczenia kliniczne jak i wykłady. Ponadto stworzyłam wraz ze studentami sekcję –Praktyczne koło Endodontyczne, gdzie staramy się sprostać...

Dowiedz się więcej >>

Prof. Andrea Palermo

1996 Degree in Dentistry obtained at the University of Modena (Italy) with full marks. 1997/98 Postgraduate Course in Oral lmplantology at the University of Modena. 1998/99 Postagraduate Course in Oral Surgery al the University of Modena. 1999/00 Postgraduate Course in Periodontal Surgery at the University of Modena...

Dowiedz się więcej >>

Lek. Dent. Magdalena Pawelczyk-Madalińska

Specjalista periodontologii i implantologiiAbsolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, Członek Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego PTP, aktywny członek Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej PASE,  IFED (International Federation of Esthetic Dentistry), Polskiego Stowarzyszenia Implantologów PSI, fundacji do walki z...

Dowiedz się więcej >>

Dr n. med. Michał Sobczak

Specjalista z zakresu pedodoncjiLekarz dentysta, specjalista z zakresu pedodoncji. Od 5 lat prowadzi Specjalistyczą Praktykę Dentystyczną w Warszawie. Jest autorem i współautorem publikacji  oraz wystąpień na kongresach krajowych i zagranicznych z zakresu stomatologii dziecięcej i endodoncji.  Jest także autorem i...

Dowiedz się więcej >>

Dr n. med. Piotr Wujec

Specjalista Stomatologii Zachowawczej i EndodoncjiLekarz dentysta, specjalista Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Studia dzienne ukończył w 2006 roku, następnie rozpoczął studia doktoranckie w Zakładzie Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W październiku 2013 roku obronił...

Dowiedz się więcej >>

Hig. stom. Mariola Zubert

Ukończyła Wydział Higieny Stomatologicznej w Medycznym Studium Zawodowym w Olsztynie. Ma 30 lat doświadczenia w zawodzie, mimo to podąża za nowościami w dziedzinie profesjonalnych zabiegów higienizacyjnych. Kilka razy w roku uczestniczy w szkoleniach i kursach medycznych stale poszerzając swoje kompetencje. Zdobyte...

Dowiedz się więcej >>

Mgr inż. Piotr Kurkiewicz

Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Łódzkiej kierunków Automatyka i Robotyka. Od 2013 roku zaangażowany w rozwój technologii CAD/ CAM w branży dentystycznej. Przez lata swojej działalności wyszkolił liczne grono techników dentystycznych i lekarzy dentystów w zakresie obsługi specjalistycznego oprogramowania...

Dowiedz się więcej >>