31 wolnych miejsc

,,Implantologia 2.9 mm. Trudne warunki anatomiczne, techniki regeneracji kości kontra uproszczone procedury chirurgiczne”.

Wykładowca: Dr n. med. Maciej Michalak

Szkolenie dla: lekarzy

Data i godzina:

28.09.2024 10:00 - 28.09.2024 16:00

Miejsce: Podkarpackie, Kraków, (miejsce zostanie podane najpóźniej na ok 2 tygodnie przed datą szkolenia)

Cena za szkolenie: 0.00 zł

Data: 28.09.2024r.(sobota)

Godziny: 10:00-16:00           

Miejsce: Kraków, (miejsce zostanie podane najpóźniej na ok 2 tygodnie przed datą szkolenia)

Koszt: bezpłatne

Uwaga! W ciągu 7 dni od zgłoszenia należy wpłacić kaucję w wysokości 100 zł, która zostanie zwrócona tuż po szkoleniu.

Punkty edukacyjne: 6

Zgłoszenia: Poldent, Sylwia Purzycka tel.: 667302305, e-mail.: s.purzycka@poldent.pl

Wpłaty na konto firmy Poldent: 64 1240 6175 1111 0010 3915 9844

 • Tytułem przelewu (imię + nazwisko, data kursu, miasto).
 • Wpłata za kurs w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.
 • Brak możliwości opłaty za kurs w dniu kursu.

 

Kurs przeznaczony dla:

 • Lekarzy początkujących w dziedzinie implantologii.
 • Lekarzy zaawansowanych implantologów szukających nowych rozwiązań, chcących poszerzyć spektrum.
 • Zwolenników rozwiązań prostych i przewidywalnych.

 

Podczas kursu dowiesz się:

 • Jakie są powtarzalne algorytmy postępowania.
 • Jakie korzyści przynosi stosowanie CGF i komórek macierzystych.
 • Jakie są sposoby polepszenia konwencjonalnych metod leczenia implantologicznego.

Część teoretyczna I: 10:00-13:00

 

Trudne warunki anatomiczne, techniki regeneracji kości kontra uproszczone procedury chirurgiczne.

 • Sterowana regeneracja tkanki kostnej jako zespołu procedur w trudnych warunkach anatomicznych wyrostka zębodołowego.
 • Techniki regeneracji tkanek kostnych - zalety i wady stosowanych metod augmentacyjnych.
 • Wąski implant 2,9 mm - aspekty biomechaniczne.
 • Wybór system implantów: morfologia, mikrostruktura i struktura implantów.
 • Przenikanie implantu z czynnikami wzrostu: „Biostem”.
 • Algorytm Implantacji 2,9 mm. Wskazania i przeciwskazania do stosowania wąskich implantów.

 

Lunch: 13:00-13:30

 Część teoretyczna II: 13:30-16:00

 

Autogenne metody regeneracji. PRF i CGF - znaczenie komórek macierzystych i czynników wzrostu w chirurgii stomatologicznej.

 • Czynniki wzrostu – wprowadzenie, działanie, możliwości.
 • Znaczenie komórek macierzystych (CD34+) oraz BMP-2 w chirurgii stomatologicznej.
 • Podstawy biologiczne oraz teoretyczne dla użycia czynników wzrostu, oraz porównanie różnych metod augmentacyjnych.
 • CGF i LPCGF i inne autogenne materiały  pozyskiwane z krwi (np. PRF, aPRF, iPRF, L-PRF).
 • Metoda na powolne i stopniowe uwalnianie skoncentrowanych morfogenetycznych białek kości BMP.
 • CGF/PRF – fibryna bogatopłytkowa, metody otrzymywania i zastosowanie jako nośnika materiałów do augmentacji kości oraz inne możliwości zastosowania czynników wzrostu.