Zwroty

Pobierz formularz zwrotu [doc]

Zwroty i reklamacje – przepisy ogólne

  1. Poldent oświadcza, że wszystkie towary z jego oferty posiadają dokumenty dopuszczające je do stosowania w stomatologii na terytorium RP oraz UE.
  2. Zwrot zamówionych towarów jest możliwy tylko w ciągu 30 dni od daty wystawienia przez Poldent faktury VAT potwierdzającej sprzedaż towarów. Po tym czasie zwroty nie będą przyjmowane.
  3. Poldent nie przyjmuje zwrotów towarów, których termin ważności wynosi 6 miesięcy i mniej.
  4. Zwracane towary należy przesłać z dołączonym poprawnie wypełnionym formularzem zwrotu (formularz dostępny na stronie internetowej poldent.pl pod linkiem Formularz zwrotu na adres Poldent. Przesyłka z towarem powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Zwroty towarów uszkodzonych podczas transportu nie będą przyjmowane.
  5. Koszty odesłania zwracanych towarów ponosi Zamawiający.
  6. Zwrot dokonanej płatności za zwracane towary realizowany jest na rachunek bankowy podany w formularzu zwrotu w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki ze zwracanymi towarami. Warunkiem zwrotu płatności jest wcześniejsze jej uregulowanie przez Zamawiającego.
Marki