16 wolnych miejsc

„Świadoma endodoncja- chemo-mechaniczne opracowanie systemu endodontycznego”.

Prelegent: Dr n. med. Michał Jegier

Szkolenie dla: lekarzy

Data i godzina:

09.12.2022 10:00 - 09.12.2022 15:30

Miejsce: Mazowieckie, Warszawa, siedziba firmy Poldent, ul. Dzika 2

Cena za szkolenie: 590.00 zł

Data: 09.12.2022r. (piątek)

Godz.: 10:00-15:30

Miejsce: Warszawa, siedziba firmy Poldent, ul. Dzika 2.

Koszt: 590zł ( w cenie kursu pilniki Endostar E3 Azure Small i Easy Path)

Punkty edukacyjne: 5

  Zgłoszenia: Paulina Gomułka, tel: 605 886 565 , e-mail: p.gomulka@poldent.pl

  Nr konta do wpłaty: 64 1240 6175 1111 0010 3915 9844

  Tytułem przelewu (imię + nazwisko, data kursu, Warszawa)

   – wpłata za kurs najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia

   – brak możliwości opłaty za kurs w dniu kursu

 

Część teoretyczna: 10:00-13:00

 •        przygotowanie do leczenia -odbudowa,izolacja pola zabiegowego
 •        anatomia endodontyczna
 •        instrumentarium endodontyczne, właściwości wynikające z metalurgiii obróbkitermicznejstopu ni-ti
 •        metody wyznaczania długości roboczej
 •        podstawymechanicznego opracowywania kanałów korzeniowych,praca hybrydowa
 •        glidepath,apicalpatency,rekapitulacja,kalibracjapreparacji-jakkontrolowaćwierzchołkową 1/3 kanału
 •        mechaniczne opracowanie kanałów korzeniowych - dobór narzędzi i technik do różnychsytuacji klinicznych
 •        opracowaniechemiczne systemu kanałowego
 •        biofilmiwarstwamazista
 •        płynypłuczące
 •        przeglądi dobórmetod aktywacji

 

Lunch: 13:00-13:30

 

 Część praktyczna 13:30-15:30*

• opracowanie systemu kanałowego narzędziami Endostar Easy Path oraz E3 Azure z użyciem ruchu rotacyjnego oraz adaptacyjnego i mikrosilnika Endostar Provider.

Omawiane zagadnienia będą ilustrowane własnymi przypadkami klinicznymi z dokładnym omówieniem wykorzystanych technik, materiałów i narzędzi.

 

*Uczestnicy proszeni są o przyniesienie zęba po ekstrakcji z opracowaną częścią koronową, brak odpowiednio przygotowanego zęba uniemożliwi odbycie części praktycznej szkolenia.