10 wolnych miejsc

Sinus lift otwarty vs sinus lift zamknięty - zastosowanie piezochirurgii w codziennej praktyce

Prelegent: lek. dent. Jakub Łada

Szkolenie dla: lekarzy

Data i godzina:

29.01.2022 09:00 - 29.01.2022 16:00

Miejsce: Mazowieckie, Warszawa, siedziba firmy Poldent, ul. Dzika 2

Cena za szkolenie: 1800.00 zł

Data: 29.01.2022 (sobota)

Godziny: 09:00-16:00

Miejsce: Warszawa, siedziba firmy Poldent, ul. Dzika 2

Cena: 1800 zł

Punkty edukacyjne: 7 pkt.

Zgłoszenia: Karolina Chojnacka, e-mail: k.chojnacka@poldent.pl, tel. 605-221-120

Nr konta do wpłaty:  Konto firmy POLDENT 64 1240 6175 1111 0010 3915 9844

 • Tytułem przelewu (imię + nazwisko, data kursu)
 • wpłata za kurs najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia
 • brak możliwości opłaty za kurs w dniu kursu

Plan Szkolenia

I. Część teoretyczna w trakcie z przerwą na lunch

Sinus lift otwarty vs sinus lift zamknięty - zastosowanie piezochirurgii w codziennej praktyce.

 1. Wprowadzenie
 2. Anatomia zatok szczękowych
 3. Wprowadzenie do piezochirurgii
 4. Wskazania oraz p/wskazania do sinus liftu – kwalifikacja pacjenta do zabiegu
 5. Procedura otwartego sinus liftu – porównanie metod
 6. Procedura zamkniętego sinus lift – porównanie metod
 7. Powikłania śródzabiegowe
 8. Powikłania pozabiegowe
 9. Przypadki kliniczne
 10. Evidence based dentistry
 11. Q/A

II. Część praktyczna

- podniesienie zatoki szczękowej metodą otwartą na preparatach zwierzęcych-podniesienie zatoki metodą zamkniętą na preparatach zwierzęcych

- techniki szycia