Brak wolnych miejsc

"Podstawy mikrochirurgii endodontycznej".

Prelegent: Dr n. med. Hubert Gołąbek

Szkolenie dla: lekarzy

Data i godzina:

03.12.2022 09:00 - 03.12.2022 17:00

Miejsce: Łódzkie, Fantomowa sala szkoleniowa wellCAMdent, ul. Dostawcza 14, Łódź

Cena za szkolenie: 3300.00 zł

Data: 03.12.2022r. (sobota)

Godzina: 9:00-17:00

Miejsce: Fantomowa sala szkoleniowa wellCAMdent*, ul. Dostawcza 14, Łódź

Godziny szkolenia: 9:00-17:00 (w trakcie kursu 2 x przerwa kawowa + przerwa lunchowa)

Cena: 3300 zł

Punkty edukacyjne: 7 pkt

Zgłoszenia: Poldent, Sylwia Purzycka tel. 667 302 305; e-mail; s.purzycka@poldent.pl

 

Wpłaty na konto firmy Poldent,  Nr konta: 64 1240 6175 1111 0010 3915 9844

Tytułem przelewu (imię + nazwisko, data kursu) 

- wpłata za kurs najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia

- brak możliwości opłaty za kurs w dniu kursu*Każdy z uczestników będzie pracował przy stanowisku wyposażonym w:

- mikroskop Leica M320,

- fantom KaVo DSE clinical 5197 z 22 calowym monitorem,

- endopilot,

- turbinę KaVo E 680L,

- kątnicę E 20L,

- ssaki i ślinociągi,

- strzykawko- dmuchawkę.

Dzięki tak wyposażonej sali uczestnicy ćwiczą w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków w gabinecie.

Podstawy mikrochirurgii endodontycznej

 • Jeśli jesteś lekarzem dentystą zajmującym się leczeniem endodontycznym, z pewnością masz do czynienia z sytuacjami klinicznymi, których właściwe rozwiązanie z dostępu od komory zęba zdaje się być zadaniem niezwykle wymagającym.

 • Jeśli jesteś lekarzem dentystą zajmującym się leczeniem chirurgicznym, z pewnością napotykasz podprogowe sytuacje, stawiające przed dylematem – czy ząb usunąć, czy jednak może istnieje szansa na jego zachowanie w jamie ustnej pacjenta.

 • Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku na myśl często przychodzi rozwiązanie w postaci resekcji wierzchołka korzenia zęba. Sposób przeprowadzenia zabiegu, który był przedstawiany przez dziesięciolecia, uległ ogromnym modyfikacjom, co pozwala aktualnie zachować zęby w jamie ustnej pacjenta w znacznie wyższym stopniu. Aktualnie nie mówimy o już o chirurgii endodontycznej, a mikrochirurgii endodontycznej, której właściwy tok postępowania opisuje jednak najlepiej termin: endodoncja mikrochirurgiczna.

 • Chirurgiczna część endodoncji z roku na rok coraz częściej staje się przedmiotem zainteresowania lekarzy klinicystów. Jeżeli chcesz zapoznać się z tą tematyką i nauczyć rozwiązywać podstawowe wyzwania należące do domeny mikrochirurgii endodontycznej, ten kurs jest właśnie dla Ciebie. Szkolenie to stanowi świetną szansę dla zdobycia podstawowej wiedzy i następnie dalszego zgłębiania tajników tej dziedziny.


Dla kogo jest szkolenie?

 

 • Lekarzy dentystów ogólnie praktykujących, planujących rozszerzyć swoje umiejętności.

 • Lekarzy endodontów, planujących rozszerzyć swój zakres działalności o zabiegi mikrochirurgii endodontycznej.

 • Lekarzy chirurgów stomatologicznych, planujących rozszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia endodontyczne.

 

Czego się nauczysz?

 

 • Kwalifikacji pacjenta do zabiegu mikrochirurgicznej resekcji wierzchołka korzenia.

 • Przeprowadzania prostych zabiegów mikrochirurgicznej resekcji wierzchołka korzenia.

Program szkolenia:

 Część teoretyczna:


 • Kwalifikacja pacjenta do zabiegu mikrochirugii endodontycznej.

 • Niezbędne instrumentarium w mikrochirurgii endodontycznej.

 • Przygotowanie pacjenta oraz gabinetu do zabiegu mikrochirurgii endodontycznej.

 • Ustawianie mikroskopu zabiegowego.

 • Projektowanie płata i zasady szycia.

 • Zasady właściwej resekcji wierzchołka.

 • Zasady właściwego wstecznego opracowania kanału.

 • Zasady właściwego wstecznego wypełnienia kanału.

 • Omówienie końcowych etapów przed zaszyciem rany.

 • Kontrola pacjenta po zabiegu.

 • Możliwe do napotkania trudności w trakcie zabiegu mikrochirurgii endodontycznej oraz jak sobie z nimi radzić.

Przerwa: W trakcie kursu  2 x przerwa kawowa + przerwa lunchowa


Część praktyczna:


 • Warsztat z projektowania, odwarstwiania płata oraz szycia.

 • Warsztat z resekcji wierzchołków korzeni zębów wraz ze wstecznym opracowaniem i wypełnieniem – resekcja 2 zębów.

 • Warsztat pełnego przeprowadzenia zabiegu mikrochirurgicznej resekcji wierzchołka korzenia – 2 zabiegi.