11 wolnych miejsc

Nowoczesna i bezpieczna chirurgia stomatologiczna.

Wykładowca: lek. dent. Jakub Łada

Szkolenie dla: lekarzy

Data i godzina:

17.06.2023 09:00 - 17.06.2023 16:00

Miejsce: Śląskie, Hotel Gorczowski, ul. Stefana Batorego 35, Chorzów

Cena za szkolenie: 1600.00 zł

Data: 17.06.2023 (sobota)

Godzina: 9:00-16:00

Koszt: 1600zł

Miejsce: Hotel Gorczowski, ul. Stefana Batorego 35, Chorzów

Punkty edukacyjne: 7

Zgłoszenia: Poldent, Sylwia Purzycka, tel.: 667302305, e-mail: s.purzycka@poldent.pl

Wpłaty na konto firmy Poldent: 64 1240 6175 1111 0010 3915 9844

 • Tytułem przelewu (imię + nazwisko, data kursu, miasto).
 • Wpłata za kurs w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.
 • Brak możliwości opłaty za kurs w dniu kursu.

 

Kurs przeznaczony dla:

 • Lekarzy ogólnopraktykujących.
 • Lekarzy spec. chirurgii chcących poszerzyć wiedzę w zakresie autogennych czynników wzrostu.
 • Lekarzy implantologów.

 

Podczas kursu dowiesz się:

 • Jak przygotować pacjenta do zabiegu chirurgicznego.
 • Jak wykorzystać zalety piezochirurgii.
 • Jak przygotować autogenne czynniki wzrostu do regeneracji kości.
 • Jak zabezpieczyć połączenie ustno-zatokowe.

Część teoretyczna: 9:00-12:30

 • Wstęp do chirurgii – repetytorium anatomii:

                – anatomia,

                – instrumentarium,

                – szwy i techniki szycia.

 • Rodzaje płatów:

                – zasady i techniki wytwarzania płatów,

                – mobilizacja płata,

                – dobór odpowiedniego płata do zabiegu.

 • Wstęp do chirurgii piezoelektrycznej:

                – co to jest piezochirurgia,

                – zastosowanie piezo w chirurgii stomatologicznej,

                – piezochirurgia vs narzędzia rotacyjne,

                – piezochirurgia a gojenie pacjenta.

 • Wstęp do autogennych czynników wzrostu:

                – PRF/CGF i ich pochodne,

                – procedura wytwarzania,

                – zmielony ząb jako materiał do regeneracji kości,

                – zastosowanie tj.w chirurgii stomatologicznej.

 • Kwalifikacja pacjentów do zabiegów chirurgicznych:

              – wskazania i p/wskazania,

              – możliwe powikłania.

 • Analiza CBCT – planowanie zabiegów chirurgicznych na podstawie tomografii:

              – standardy tomografii, zalecenia dla technika radiologii,

              – struktury anatomiczne w obrębie szczęki i żuchwy.

 • Przygotowanie pacjenta do zabiegu – leczenie ogólnostomatologiczne i jego wpływ na sukces w leczeniu chirurgicznym:

                – wywiad ogólnomedyczny,

                – badania cytochemiczne,

                – zgoda na zabieg – kwestie prawne.

 • Profilaktyka antybiotykowa przed zabiegami chirurgicznymi:

                – algorytm,

                – wskazania.

 • Socket preservation – regeneracja kości po usunięciu zęba:

                – jaki materiał,

                – jaki okres gojenia,

                – algorytm postępowania.

 • Połączenie ustno-zatokowe – jak sobie z nim poradzić?

                – techniki zamykania połączenia ustno-zatokowego,

                – terapia wspomagająca lekami.

 • Wstęp do pracy z laserem.

 

Przerwa: 12:30-13:00

Część praktyczna: 13:00-16:00*

 • Techniki wytwarzania płatów.
 • Techniki szycia.
 • Pobieranie krwi od pacjenta w celu przygotowania czynników wzrostu.
 • Przygotowanie czynników wzrostu (CGF), techniki pracy z CGF.
 • Zamykanie połączenia ustno-zatokowego.
 • Praca z laserem diodowym.

 

* Podczas części praktycznej zajęcia na preparatach zwierzęcych.