9 wolnych miejsc

"Nowoczesna i bezpieczna chirurgia stomatologiczna".

Prelegent: lek. dent. Jakub Łada

Szkolenie dla: lekarzy

Data i godzina:

25.06.2022 09:00 - 25.06.2022 16:00

Miejsce: Podkarpackie, Rzeszów - miejsce szkolenia zostanie podane wkrótce

Cena za szkolenie: 1500.00 zł

Data: 25.06.2022 (sobota)

Godziny: 09:00-16:00

Miejsce: Rzeszów (miejsce szkolenia zostanie podane wkrótce)

Cena: 1500 zł

Punkty edukacyjne: 7 pkt.

Zgłoszenia: Sylwia Purzycka, e-mail: s.purzycka@poldent.pl, tel. 667-302-305


Nr konta do wpłaty: Konto firmy POLDENT 64 1240 6175 1111 0010 3915 9844

  • Tytułem przelewu (imię + nazwisko, data kursu)
  • wpłata za kurs najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia
  • brak możliwości opłaty za kurs w dniu kursu

Plan szkolenia:

Część teoretyczna:  9:00- 12:00

1. Wstęp do chirurgii – repetytorium anatomii

- anatomia

- instrumentarium

- szwy i techniki szycia

2. Rodzaje płatów:

- zasady i techniki wytwarzania płatów

- mobilizacja płata

- dobór odpowiedniego płata do zabiegu

3. Wstęp do chirurgii piezoelektrycznej:

- co to jest piezochirurgia?

- zastosowanie piezo w chirurgii stomatologicznej

- piezochirurgia vs narzędzia rotacyjne

- piezochirurgia a gojenie pacjenta

4. Wstęp do autogennych czynników wzrostu:

- PRF/CGF i ich pochodne

- procedura wytwarzania

- zmielony ząb jako materiał do regeneracji kości

- zastosowanie w chirurgii stom.

5. Kwalifikacja pacjentów do zabiegów chirurgicznych

- wskazania i p/wskazania

- możliwe powikłania

6. Analiza CBCT – planowanie zabiegów chirurgicznych na podstawie tomografii

- standardy tomografii, zalecenia dla technika radiologii

- struktury anatomiczne w obrębie szczęki i żuchwy

7. Przygotowanie pacjenta do zabiegu – leczenie ogólnostomatologiczne i jego wpływ na sukces w leczeniu chirurgicznym

- wywiad ogólnomedyczny

- badania cytochemiczne

- zgoda na zabieg – kwestie prawne

8. Profilaktyka antybiotykowa przed zabiegami chirurgicznymi:

- algorytm

- wskazania

9. Socket preservation – regeneracja kości po usunięciu zęba

- jaki materiał?

- jaki okres gojenia?

- algorytm postępowania

10. Połączenie ustno-zatokowe – jak sobie z nim poradzić?

- techniki zamykania połączenia ustno-zatokowego

- terapia wspomagająca lekami

11. Wstęp do pracy z laserem

Przerwa 12:00- 12:30

Część praktyczna 12:30-16:00*

1. Techniki wytwarzania płatów

2. Techniki szycia

3. Pobieranie krwi od pacjenta w celu przygotowania czynników wzrostu

4. Przygotowanie czynników wzrostu (CGF), techniki pracy z CGF

5. Zamykanie połączenia ustno-zatokowego

6. Praca z laserem diodowym

Zajęcia na preparatach zwierzęcych *

Co będziesz umiał po kursie :

- przygotować pacjenta do zabiegu chirurgicznego

- dobrać i wytworzyć odpowiedni płat do zabiegu

- zaplanować zabieg z wykorzystaniem CBCT

- pobrać krew od pacjenta

- poradzić sobie z połączeniem ustno-zatokowym i innymi powikłaniami

- szyć z użyciem różnych technik

- wykorzystywać laser w swoim gabinecie