10 wolnych miejsc

„Kompedium powtórnego leczenia kanałowego”.

Prelegent: Dr n. med. Piotr Wujec

Szkolenie dla: lekarzy

Data i godzina:

18.11.2022 09:00 - 19.11.2022 14:30

Miejsce: Mazowieckie, Warszawa, siedziba firmy Poldent, ul. Dzika 2

Cena za szkolenie: 3000.00 zł

SZKOLENIE DWU DNIOWE

DatA: 18.11.2022r. godz. 09:00-16:30

19.11.2022r. godz. 09:00-14:30

Koszt: 3000zł

Miejsce: Warszawa, siedziba firmy Poldent, ul. Dzika 2.

Punkty edukacyjne: 12

 Zgłoszenia: Paulina Gomułka, tel: 605 886 565 , e-mail: p.gomulka@poldent.pl

Nr konta do wpłaty: 64 1240 6175 1111 0010 3915 9844

Tytułem przelewu (imię + nazwisko, data kursu, Warszawa)

– wpłata za kurs najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia

– brak możliwości opłaty za kurs w dniu kursu

 

 Dzień 1

Część teoretyczna: 9:00-12:30

 1.       Kwalifikacja zębów do powtórnego leczenia kanałowego. Analiza najważniejszych parametrów mających wpływ na wytrzymałość zęba.
 2.       Usuwanie z kanałów past uszczelniających i gutaperki - system rotacyjny Endostar Revision iReendo.
 3.       Udrożnienie kanałów na pełną długość i prawidłowa preparacja narzędziami rotacyjnymi Endostar E3 Azure.
 4.       Usuwanie srebrnych ćwieków. ABC postepowania.
 5.       Usuwanie wkładów z włókna szklanego i metalowych. Zastosowanie wierteł Munce i różnych końcówek UD.
 6.       Usuwanie złamanych narzędzi. Krok po kroku techniki ultradźwiękowej i zmodyfikowanej igły iniekcyjnej.

 

12:30-13:00 Lunch

 

Część praktyczna: 13:00-16:00  Każdy z uczestników pracuje pod mikroskopem *

 1.       Usunięcie gutaperki z kanału narzędziami Endostar Revision i Reendo.
 2.       Usunięcie wkładu z włókna szklanego.
 3.       Usunięcie złamanego narzędzia kanałowego.

 

*Organizator zapewnia zęby do części praktycznej

 

  Dzień 2

Część teoretyczna: 9:00-12:00

 1.       Zastosowanie materiałów bioceramicznych w biologicznym leczeniu miazgi.
 2.       Porównanie właściwości MTA i BioDentine.
 3.       Zamykanie otwartego wierzchołka - postępowanie w trudnych sytuacjach klinicznych z systemem MAP i materiałami bioceramicznymi.
 4.       Uproszczona technika obturacji z zastosowaniem uszczelniacza Ceraseal. Uszczelniacz czy wypełniacz?
 5.       Zamykanie perforacji.
 6.       Wsteczne wypełnienie kanału podczas resekcji.

 

12:00-12:30 Lunch

 

Część praktyczna: 12:30-14:30 Każdy z uczestników pracuje pod mikroskopem *

 1.       Zamknięcie otwartego wierzchołka MTA.
 2.       Zamkniecie perforacji dna komory materiałem Biodentine.
 3.       Obturacja kanału przy pomocy Ceraseal i ćwieków gutaperkowych.

 

*Organizator zapewnia zęby do części praktycznej