9 wolnych miejsc

Mój pierwszy raz czyli jak rozpocząć przygodę z implantologią

Prelegent: lek. dent. Jakub Łada

Szkolenie dla: lekarzy

Data i godzina:

11.06.2022 09:00 - 11.06.2022 16:00

Miejsce: Łódzkie, Łódź - miejsce szkolenia zostanie podane wkrótce

Cena za szkolenie: 1800.00 zł

Data: 11.06.2022 (sobota)

Godziny: 09:00-16:00

Miejsce: Łódź (miejsce szkolenia zostanie podane wkrótce)

Cena: 1800 zł

Punkty edukacyjne: 7 pkt.

Zgłoszenia: Sylwia Purzycka, e-mail: s.purzycka@poldent.pl, tel. 667-302-305

Nr konta do wpłaty:  Konto firmy POLDENT 64 1240 6175 1111 0010 3915 9844

  • Tytułem przelewu (imię + nazwisko, data kursu)
  • wpłata za kurs najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia
  • brak możliwości opłaty za kurs w dniu kursu

Plan szkolenia: 

Rejestracja uczestników: 8:45-9:00

I. Część teoretyczna w trakcie przerwa na lunch

Wstęp do chirurgii – repetytorium anatomii

- anatomia

- instrumentarium

- techniki wytwarzania płata

- szwy i techniki szycia

Kwalifikacja pacjenta do zabiegu – wskazania i p/wskazania do implantacji

- wskazania i p/wskazania do implantacji

- implantacja natychmiastowa a implantacja odroczona

Analiza CBCT – planowanie zabiegu

- standardy tomografii, zalecenia dla technika radiologii

- struktury anatomiczne w obrębie szczęki i żuchwy

- pozycjonowanie implantu

Przygotowanie pacjenta do zabiegu – leczenie ogólnostomatologiczne i jego wpływ na  sukces w leczeniu implantologicznym

- leczenie ogólnostomatologiczne i jego wpływ na sukces w leczeniu implantologicznym

- wywiad ogólnomedyczny

- badania cytochemiczne

- zgoda na zabieg – kwestie prawne

Instrumentarium zabiegowe – analiza systemu Immediateload

- analiza poszczególnych elementów kasety chirurgicznej

- tips & tricks 

Analiza etapów zabiegu implantologicznego – tips & tricks

- analiza etapów zabiegu od momentu znieczulenia do momentu zszycia rany

Analiza przypadków własnych – od pojedynczego braku do pełnej rehabilitacji

- pojedyncze braki zębowe

- implantacja z augmentacją kości

- braki skrzydłowe

- rozległe zabiegi – pełna rehabilitacja

  

Co będziesz umiał po kursie:

- zakwalifikować pacjenta do zabiegu wszczepienia implantu

- zaplanować zabieg z wykorzystaniem CBCT

- przygotować pacjenta do zabiegu

- wytworzyć odpowiedni płat

- przeprowadzić zabieg zgodnie z algorytmem

- szyć

 

Część praktyczna

- nauka prawidłowego wszczepiania implantów – ćwiczenia na materiale zwierzęcym

- planowanie zabiegu na podstawie CBCT (możliwość przyniesienia CBCT swojego pacjenta na nośniku USB – format .dcm)

- techniki szycia