4 wolne miejsca

Mój pierwszy raz, czyli jak rozpocząć przygodę z implantologią?

Prelegent: lek. dent. Jakub Łada

Szkolenie dla: lekarzy

Data i godzina:

11.12.2022 09:00 - 11.12.2022 16:00

Miejsce: Małopolskie, Novotel Kraków Centrum, Ul. Tadeusza Kościuszki 5, 30-105 Kraków

Cena za szkolenie: 1800.00 zł

Data: 11.12.2022r. (niedziela)

Godzina:  9:00-16:00

Miejsce: Novotel Kraków Centrum, Ul. Tadeusza Kościuszki 5, 30-105 Kraków

Cena: 1800 zł

Punkty edukacyjne: 7

Zgłoszenia Poldent: Sylwia Purzycka,  e-mail: s.purzycka@poldent.pl  tel. 667302305

 

Wpłaty na konto firmy Poldent: 64 1240 6175 1111 0010 3915 9844

  •        Tytułem przelewu (imię + nazwisko, data kursu)
  •        wpłata za kurs w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia
  • brak możliwości opłaty za kurs w dniu kursu

Plan szkolenia: 

 

Rejestracja uczestników: 8:45-9:00

 

Część teoretyczna (w trakcie przerwa na lunch)

 

Wstęp do chirurgii – repetytorium anatomii

-anatomia

-instrumentarium

-techniki wytwarzania płata

-szwy i techniki szycia

 

Kwalifikacja pacjenta do zabiegu – wskazania i p/wskazania do implantacji

-wskazania i p/wskazania do implantacji

-implantacja natychmiastowa a implantacja odroczona

 

Analiza CBCT – planowanie zabiegu

-standardy tomografii, zalecenia dla technika radiologii

-struktury anatomiczne w obrębie szczęki i żuchwy

-pozycjonowanie implantu

 

Przygotowanie pacjenta do zabiegu – leczenie ogólnostomatologiczne i jego wpływ na  sukces w leczeniu implantologicznym

-leczenie ogólnostomatologiczne i jego wpływ na sukces w leczeniu implantologicznym

-wywiad ogólnomedyczny

-badania cytochemiczne

-zgoda na zabieg – kwestie prawne

 

 

Instrumentarium zabiegowe – analiza systemu Immediateload

-analiza poszczególnych elementów kasety chirurgicznej

-tips & tricks

 

 

Analiza etapów zabiegu implantologicznego – tips & tricks

-analiza etapów zabiegu od momentu znieczulenia do momentu zszycia rany

 

 

Analiza przypadków własnych – od pojedynczego braku do pełnej rehabilitacji

-pojedyncze braki zębowe

-implantacja z augmentacją kości

-braki skrzydłowe

-rozległe zabiegi – pełna rehabilitacja

 

 

Co będziesz umiał po kursie:

-zakwalifikować pacjenta do zabiegu wszczepienia implantu

-zaplanować zabieg z wykorzystaniem CBCT

-przygotować pacjenta do zabiegu

-wytworzyć odpowiedni płat

-przeprowadzić zabieg zgodnie z algorytmem

-szyć

 

 

Część praktyczna

 

- nauka prawidłowego wszczepiania implantów – ćwiczenia na materiale zwierzęcym

- planowanie zabiegu na podstawie CBCT (możliwość przyniesienia CBCT swojego pacjenta na nośniku USB – format .dcm)

- techniki szycia