10 wolnych miejsc

Implantologia 2.9 mm. Trudne warunki anatomiczne, techniki regeneracji kości kontra uproszczone procedury chirurgiczne.

Prelegent: Dr n. med. Maciej Michalak

Szkolenie dla: lekarzy

Data i godzina:

21.05.2022 10:00 - 21.05.2022 16:00

Miejsce: Pomorskie, Gdynia - miejsce szkolenia zostanie podane wkrótce

Cena za szkolenie: 0.00 zł

Data: 21.05.2022

Godziny: 10:00-16:00

Miejsce: Gdynia (miejsce szkolenia zostanie podane wkrótce)

Cena:  bezpłatne

Punkty edukacyjne: 6 pkt.

Zgłoszenia: Poldent Karolina Chojnacka tel. 605-221-120, e-mail; k.chojnacka@poldent.pl

 

Plan szkolenia:

10:00 - 13:00

Trudne warunki anatomiczne, techniki regeneracji kości kontra uproszczone procedury chirurgiczne.

1. STEROWANA REGENERACJA TKANKI KOSTNEJ jako zespołu procedur w trudnych warunkach anatomicznych wyrostka zębodołowego.

2. Techniki regeneracji tkanek kostnych - zalety i wady stosowanych metod augmentacyjnych .

3. Wąski implant 2,9 mm - aspekty biomechaniczne .

4. Wybór system implantów: morfologia, mikrostruktura i struktura implantów.

5. Przenikanie implantu z czynnikami wzrostu: „Biostem”.

6. Algorytm Implantacji 2,9 mm . Wskazania i przeciwskazania do stosowania wąskich implantów .

 

Przerwa kawowa: 13:00-13:30

13:30 - 16:00

Autogenne metody regeneracji. PRF i CGF - znaczenie komórek macierzystych i czynników wzrostu w chirurgii stomatologicznej.

1. Czynniki wzrostu – wprowadzenie, działanie, możliwości.

2. Znaczenie komórek macierzystych (CD34+) oraz BMP-2 w chirurgii stomatologicznej.

3. Podstawy biologiczne oraz teoretyczne dla użycia czynników wzrostu, oraz porównanie różnych metod agumentacyjnych.

4. CGF i LPCGF i inne autogenne materiały  pozyskiwane z krwi (np. PRF, aPRF, iPRF, L-PRF).

5. Metoda na powolne i stopniowe uwalnianie skoncentrowanych morfogenetycznych białek kości BMP.

6.CGF/PRF – fibryna bogatopłytkowa, metody otrzymywania i zastosowanie jako nośnika materiałów do augmentacji kości oraz inne możliwości zastosowania czynników wzrostu.

 

16:00 - 19:00 – obiadokolacja integracyjna