Opis szkolenia

Profilaktyka onkologiczna w gabinecie stomatologicznym cz.2.

Rak jamy ustnej -jak rozpoznawać, jak reagować, jak rozmawiać, jak unikać roszczeń.

.

Konferencja pod patronatem Fundacji do walki z nowotworem jamy ustnej „Z uśmiechem przez życie”

Logo Fundacja png kopia

Data: 30.09.2017 (sobota)

Godziny: 8:30-17:30

Miejsce: Warszawa, Siedziba firmy Poldent,  ul. Dzika 2

Cena: 250 zł  zamiast  450 zł

Punkty edukacyjne: 7 pkt.

Zgłoszenia: Paulina Gomułka, 605 886 565, (22) 351 76 68, e-mail: p.gomulka@poldent.pl

Nr konta do wpłaty: 64 1240 6175 1111 0010 3915 9844

Tytułem przelewu (imię + nazwisko, data kursu)

 • wpłata za kurs najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia
  • nie później niż 14 dni przed datą szkolenia
 • brak wpłaty w odpowiednim terminie powoduje usunięcie uczestnika z listy kursu
 • brak możliwości opłaty za kurs w dniu kursu

.

5% z wpłat za kurs zostanie przekazane w darowiźnie na rzecz
Fundacji „Z uśmiechem przez życie” na działania statutowe. 

.


Prelegenci:

Dr n. med. Zbigniew  Hamerlak

Lek. dent. Magdalena Pawelczyk-Madalińska

Lek. dent. Malgorzata Giezek-Kaczmarek

Lek. stom. biegły sądowy Ewa Jańczak-Biegańska.

8:30-9:00  Rejestracja uczestników + powitalna kawa

 

9:00-9:15 Powitanie uczestników, przedstawienie działań Fundacji do walki z nowotworem jamy ustnej „Z uśmiechem przez życie” . Podsumowanie działań w ostatnim roku.

Małgorzata Nowak-Niedźwiedzka, Prezes Fundacji

 

9:15-10:45 „Czynniki ryzyka zachorowania na raka jamy ustnej -fakty i mity.

Grupy ryzyka zachorowania na raka jamy ustnej- o czym warto wiedzieć”

Lek. dent. Magdalena Pawelczyk-Madalińska

 

 • – czynniki środowiskowe (fizyczne, chemiczne, biologiczne),
 • – styl życia wpływający na zachorowalność,
 • – dieta ,,antyrakowa”,
 • – badania profilaktyczne-diagnostyka (określanie grup ryzyka),
 • – co jeszcze warto wiedzieć o raku.

 

10:45-11:00 Przerwa kawowa

 

11:00-12:30 „Właściwe badania zewnątrzustne i wewnątrzustne z dokumentowaniem zmian patologicznych -na co trzeba zwracać szczególną uwagę i jak dobrze zbadać pacjenta”

Lek. dent. Małgorzata Giezek- Kaczmarek

 • – badanie zewnątrzustne,
  – badanie regionalnych węzłów chłonnych i ich ocena,
  – badanie wewnątrzustne: technika badanie, schemat badania,
  – ocena skuteczności badania klinicznego błony śluzowej jamy ustnej w wykrywaniu zmian patologicznych,
  – opisywanie i dokumentowanie wykrytej zmiany,
  – schemat postępowania z nadżerką lub owrzodzeniem na błonie śluzowej,
  – systemy skriningowe stosowane do wykrywania zmian patologicznych na błonie śluzowej jamy ustnej.

 

12:30-13:30 „Leczenie ciężkich powikłań w okresie chemio i radioterapii nowotworów twarzoczaszki” cz.1,

Dr n. med. Zbigniew Hamerlak

 • – klasyfikacja mucostic wg WHO,
 • – pierwsze objawy nowotworów w jamie ustnej,
 • – zaawansowane postacie nowotworów twarzoczaszki,
 • – ciężkie postacie martwic twarzoczaszki,
 • – choroba popromienna, postać: wczesna, późna i odległa,
 • – próchnica popromienna-możliwości leczenia.

 

13:30-14:15 Przerwa obiadowa

 

14:15-15:15  „Leczenie ciężkich powikłań w okresie chemio i radioterapii nowotworów twarzoczaszki” cz.2,

Dr n. med. Zbigniew Hamerlak

 • – wybrane przykłady obturatorów pooperacyjnych,
 • – ciężkie postacie grzybic w okresie chemioterapii i radioterapii nowotworów,
 • – powikłania martwicze twarzoczaszki w okresie leczenia bifosfonianami,
 • – zastosowanie opatrunków Kiniesiology Tape w onkologii,
 • – zastosowanie zabiegów fizykoterapii w onkologii.

 

15:15-16:15  „Odpowiedzialność  lekarza dentysty”

Lek. dent.  Ewa Jańczak-Biegańska

 

 • – rynek roszczeń w sprawach  o błąd medyczny,
 • – płaszczyzny odpowiedzialności lekarza dentysty.

 

16:15-16:30 Przerwa kawowa

 

16:30-17:30 „Dokumentacja medyczna wizyt w gabinecie dentystycznym  jako element zabezpieczenia się przed roszczeniami pacjentów”

Lek. dent. Ewa Jańczak- Biegańska

 

 • – struktura błędów medycznych,
 • – dokumentacja medyczna zło konieczne czy obowiązek.

.

17:30 Rozdanie certyfikatów

.

* Specjalne pakiety promocyjne!

3 kursy +1 gratis

2 kursy +1 gratis

Sprawdź szczegóły w aktualnościach! 

Marki