Opis szkolenia

Brak wolnych miejsc.

 

Data: 22-23.02.2020 (sobota-niedziela)

Godziny: 09:00-17:00

Miejsce: Warszawa, siedziba firmy Poldent Sp.z o.o., ul. Dzika 2

Cena: 2 499 zł

Punkty edukacyjne: 16 pkt.

Zgłoszenia: Karolina Chojnacka, e-mail: k.chojnacka@poldent.pl, tel.: 605 221 120

Nr konta do wpłaty: 64 1240 6175 1111 0010 3915 9844

Tytułem przelewu (imię + nazwisko, data kursu)

– wpłata za kurs najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia

– brak wpłaty w odpowiednim terminie powoduje usunięcie uczestnika z listy

– brak możliwości opłaty za kurs w dniu kursu

 


Prowadzący: lek. dent. Radosław Jadach, dr n. med. Łukasz Zadrożny


.

Część teoretyczna:

 

1. Zasady ekstrakcji zębów:

 • siecznych,
 • kłów, w tym zatrzymanych,
 • przedtrzonowców,
 • trzonowców.

 

2. Zasady zabezpieczania rany poekstrakcyjnej przed:

 • krwawieniem,
 • alveolitis sicca,
 • bólem,
 • obrzękiem,
 • leczeniem protetycznym
 • sytuacje nietypowe np. leczenie skojarzone: z implantologiem, ortodontą, endodontą, lekarzem ogólnym, laryngologiem etc.

 

3. Ekstrakcje u pacjentów obciążonych chorobowo lub z grup ryzyka

 

4. Zasady przygotowania, diagnostyki i planowania zabiegu ekstrakcji zatrzymanych zębów trzonowych:

 • anatomia,
 • rodzaje diagnostyki,
 • wywiad,
 • zasady usuwania czterech zatrzymanych trzecich trzonowców jednorazowo,
 • instrumentarium,
 • przygotowanie pacjenta i pola operacyjnego,
 • opieka pozabiegowa, farmakoterapia,
 • techniki uzyskiwania dostępu oraz szycia.

 

5. Przygotowanie okolicy pod implantację

5.1. Zasady zabezpieczania zębodołu przed zabiegiem implantacji:

 • współpraca z implantologiem,
 • zasady zachowania skrzepu, rola skrzepu, fazy gojenia się rany poekstrakcyjnej,
 • socket preservation:

– autograft, xenograft,

– opatrunki adhezyjne,

– prowizoria,

– materiały kolagenowe,

– oxycelluloza,

– opatrunki gumowe, akrylowe,

– kleje tkankowe,

– PRF,

– płaty uszypułowane z podniebienia,

– płaty przedsionkowe,

– płaty językowe.

5.2 Rozszczepienie wyrostka

5.3. Podnoszenie dna zatoki szczękowej. Postępowanie w różnych sytuacjach klinicznych

.

Część praktyczna*:

 

1. Rozszczepenie wyrostka zębodołowego

2. Podnoszenie dna zatoki

 

*Ćwiczenia na materiale zwierzęcym.

 

 

Marki