Liczba miejsc: 10

Miejsce i data: 19.12.2020 - Rzeszów

Cena: 1499 PLN

Prelegenci:

lek. dent. Jakub Łada

Opis szkolenia

SZKOLENIE PRZENIESIONE Z 21.11.2020

 

Data: 19.12.2020 (sobota)

Godz.: 09:00-17:00

Miejsce: Rzeszów

Cena: 1499 zł

Punkty edukacyjne: 8 pkt.

Zgłoszenia: Poldent, Sylwia Purzycka tel. 667302305, e-mail: s.purzycka@poldent.pl

Nr konta do wpłaty: 64 1240 6175 1111 0010 3915 9844

W tytule przelewu: imię + nazwisko, data kursu

– wpłata za kurs najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia

– brak wpłaty w odpowiednim terminie powoduje usunięcie uczestnika z listy

– brak możliwości opłaty w dniu kursu

.


Prowadzący: lek. dent. Jakub Łada


.

Część teoretyczna: 9:00-12:00

 

Wstęp do chirurgii – repetytorium anatomii

 • anatomia
 • instrumentarium
 • techniki wytwarzania płata
 • szwy i techniki szycia

 

Kwalifikacja pacjenta do zabiegu – wskazania i p/wskazania do implantacji

 • wskazania i p/wskazania do implantacji
 • implantacja natychmiastowa a implantacja odroczona

 

Analiza CBCT – planowanie zabiegu

 • standardy tomografii, zalecenia dla technika radiologii
 • struktury anatomiczne w obrębie szczęki i żuchwy
 • pozycjonowanie implantu

 

Przygotowanie pacjenta do zabiegu – leczenie ogólnostomatologiczne i jego wpływ na sukces w leczeniu implantologicznym

 • leczenie ogólnostomatologiczne i jego wpływ na sukces w leczeniu implantologicznym
 • wywiad ogólnomedyczny
 • badania cytochemiczne
 • zgoda na zabieg – kwestie prawne

 

 

Instrumentarium zabiegowe – analiza systemu IMMEDIATELOAD

 • analiza poszczególnych elementów kasety chirurgicznej
 • tips & tricks

 

 

Analiza etapów zabiegu implantologicznego – tips & tricks

 • analiza etapów zabiegu od momentu znieczulenia do momentu zszycia rany

 

 

Analiza przypadków własnych – od pojedynczego braku do pełnej rehabilitacji

 • pojedyncze braki zębowe
 • implantacja z augmentacją kości
 • braki skrzydłowe
 • rozległe zabiegi – pełna rehabilitacja

 

Lunch: 12:00-13:00

 

Część praktyczna: 13:00-17:00

 

 • nauka prawidłowego wszczepiania implantów – ćwiczenia na materiale zwierzęcym
 • planowanie zabiegu na podstawie CBCT (możliwość przyniesienia CBCT swojego pacjenta na nośniku USB – format .dcm)
 • techniki szycia

 

Co będziesz umiał po kursie:

 • zakwalifikować pacjenta do zabiegu wszczepienia implantu
 • zaplanować zabieg z wykorzystaniem CBCT
 • przygotować pacjenta do zabiegu
 • wytworzyć odpowiedni płat
 • przeprowadzić zabieg zgodnie z algorytmem
 • szyć
Marki