Liczba miejsc: 10

Miejsce i data: 26.10.2018 - Kraków, Hotel Best Western Premier, ul. Opolska 14 A

Cena: 3000 PLN

Prelegenci:

Dr n. med. Piotr Wujec

Opis szkolenia

Data: 26-27.10.2018 (piątek, sobota)

Godz.:

Dzień I: 09:00-16:00

Dzień II: 09:00-14:30

Miejsce: Kraków, Hotel Best Western Premier, ul. Opolska 14 A

Cena: 3000 zł

Punkty edukacyjne: 12 pkt.

 

Zgłoszenia:

Paulina Gomułka tel. 605 886 565, 22 351 76 68,  p.gomulka@poldent.pl

Nr konta do wpłaty: 64 1240 6175 1111 0010 3915 9844

Tytułem przelewu (imię + nazwisko, data kursu)

-wpłata za kurs w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, najpóźniej na dwa tygodnie przed datą szkolenia

-brak wpłaty w odpowiednim terminie powoduje usunięcie uczestnika z listy

-brak możliwość opłaty za kurs w dniu kursu

 


Prowadzący: dr n. med. Piotr Wujec


.

Program:

.

Dzień 1

Część teoretyczna: 9:00-12:30

 1. Kwalifikacja zębów do powtórnego leczenia kanałowego. Analiza najważniejszych parametrów mających wpływ na wytrzymałość zęba.
 2. Usuwanie z kanałów past uszczelniających i gutaperki – system rotacyjny Endostar RE.
 3. Udrożnienie kanałów na pełną długość i prawidłowa preparacja narzędziami rotacyjnymi Endostar E3.
 4. Usuwanie srebrnych ćwiekó ABC postepowania.
 5. Usuwanie wkładów z włókna szklanego i metalowych. Zastosowanie wierteł Muncea i różnych końcówek UD.
 6. Usuwanie złamanych narzędzi. Krok po kroku techniki ultradźwiękowej i zmodyfikowanej igły iniekcyjnej.

 

12:30-13:00 Lunch

 

Część praktyczna: 13:00-16:00  Każdy z uczestników pracuje pod mikroskopem *

 1. Usunięcie gutaperki z kanału narzędziami Endostar RE.
 2. Usunięcie wkładu z włókna szklanego.
 3. Usunięcie złamanego narzędzia kanałowego.

.

*Organizator zapewnia zęby do części praktycznej.

.

.

Dzień 2.

Część teoretyczna: 9:00-12:00

 1. Zastosowanie materiałów bioceramicznych w biologicznym leczeniu miazgi.
 2. Porównanie właściwości MTA i BioDentine.
 3. Zamykanie otwartego wierzchołka – postępowanie w trudnych sytuacjach klinicznych z systemem MAP i materiałami bioceramicznymi.
 4. Uproszczona technika obturacji z zastosowaniem BioRoot RCS. Uszczelniacz czy wypełniacz?
 5. Zamykanie perforacji.
 6. Wsteczne wypełnienie kanału podczas resekcji.

.

12:00-12:30 Lunch

.

Część praktyczna: 12:30-14:30 Każdy z uczestników pracuje pod mikroskopem *

 1. Zamknięcie otwartego wierzchołka BioDentine.
 2. Zamkniecie perforacji dna komory materiałem Biodentine.
 3. Obturacja kanału przy pomocy BioRoot RCS i ćwieków gutaperkowych.

.

*Organizator zapewnia zęby do części praktycznej.

 

Marki