Liczba miejsc: 16

Miejsce i data: 27.10.2018 - Hotel Festival, ul. Oleska 86, 45-222 Opole

Cena: 390 PLN

Prelegenci:

Dr n. med. Adrianna Adamek-Mrozowska

Opis szkolenia

Uwaga! Kurs odwołany!

Data: 27.10.2018 (sobota)

Godziny: 10:00-14:00

Miejsce: Hotel Festival, ul. Oleska 86, 45-222 Opole

Cena: 390 zł

Punkty edukacyjne: 4 pkt.

Zgłoszenia: Amader , tel: 77 453 14 01; 693 309 683

Wpłaty na konto firmy Amader: 67 2030 0045 1110 0000 0070 6320

najpóźniej na dwa tygodnie przed datą kursu.

Brak wpłaty w odpowiednim terminie powoduje usunięcie uczestnika z listy.

.


Prowadzący: dr n. med. Adrianna Adamek-Mrozowska


Teoria: 10:00-12:00

  1. Przyczyny niepowodzenia leczenia pierwotnego-analiza przypadków.
  2. Kiedy reendo? – proces decyzyjny.
  3. Rozmowa z pacjentem – czyli ważne, fakty które należy ustalić przed leczeniem.
  4. Instrumentarium przydatne podczas powtórnego leczenia endodontycznego – niezbędnik endodonty oczami praktyka:
    – omijanie złamanych narzędzi jako metoda postępowania,

– usuwanie wkładów koronowo-korzeniowych z włókna szklanego, metalowych, standardowych i lanych,

– metody pokonywania zobliterowanej zębiny kanałowej oraz nieprawidłowości w opracowaniu kanału (stopnie, via falsa), uzyskiwanie drożności w kanałach po leczeniu amputacyjnym.

5. Płukanie i dezynfekcja kanałów w leczeniu powtórnym.

6. Wypełnianie szerokich kanałów i zamykanie perforacji.

7. Pytania, dyskusja.

 

Lunch: 12.00-12.30

Część praktyczna: 12.30-14.00

– usuwanie wypełnienia kanału z użyciem narzędzi maszynowych Endostar , narzędzi ręcznych i rozpuszczalników

– zamykanie perforacji z wykorzystaniem MTA

Uczestnicy są proszeni o przyniesienie zęba po ekstrakcji z opracowanym i wypełnionym kanałem korzeniowym (zapisany rozmiar wierzchołka oraz długość robocza) *

*brak odpowiednio przygotowanego zęba uniemożliwi odbycie części praktycznej Szkolenia

 

Marki