Liczba miejsc: 12

Miejsce i data: 11.04.2018 - Hotel Krzyski, ul. Krzyska 52B, Tarnów

Cena: 3290 zł PLN

Prelegenci:

Lek. Dent. Sławomir Gabryś

Opis szkolenia

UWAGA! Brak miejsc na I, II i III stopień Endoakademii!

Daty:

11.04 I stopień, 10:00-14:30

25.04 II stopień, 10:00-15:00

23.05 III stopień, 10:00-16:30

20.06 IV stopień, 10:00-16:30

Miejsce: Hotel Krzyski, ul. Krzyska 52B, Tarnów

Cena:  3290 zł

Punkty edukacyjne: 21 pkt.

Zgłoszenia: Karolina Chojnacka, k.chojnacka@poldent.pl, tel: 605 221 120

Nr konta do wpłaty: 64 1240 6175 1111 0010 3915 9844

Tytułem przelewu (imię + nazwisko, data kursu)

– wpłata za kurs najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia

– brak wpłaty w odpowiednim terminie powoduje usunięcie uczestnika z listy

– brak możliwości opłaty za kurs w dniu kursu

.

 


Prowadzący: lek. dent. Sławomir Gabryś


..

Stopień  I

„Endododoncja krok po kroku… najważniejsze podstawy skutecznej terapii”

Część teoretyczna: 10:00-13:00

 1. Biofilm i warstwa mazista – jak skutecznie je wyeliminować
 2. Skuteczna endodoncja krok po kroku
 3. Warsztat endodontyczny – praktyczne rady dotyczące instrumentarium
 4. Koferdam w endodoncji
 5. Anatomia endodontyczna:
  – jak unikać błędów w preparacji dostępu do jam zębowych
  – jak znaleźć dodatkowe kanały np. MB2
  – jak opracować i wypełnić kanały łączące się czy C-shape
 6. Jak łatwo i powtarzalnie wyznaczyć długość roboczą
 7. Niedrożne kanały – przyczyny i ich eliminacja.
 8. Protokół płukania
 9. Wstęp do maszynowego opracowania kanału

Lunch: 13:00-13:30

Cześć praktyczna: 13:30-14:30

 1. Jak założyć koferdam do endodoncji w minutę. Praktyczne ćwiczenia na fantomach.

.

Stopień II

„Opracowanie maszynowe kanału”

 Część teoretyczna: 10:00-12:00

1.Zasady skutecznej pracy narzędziami maszynowymi

2.Świadome kształtowanie kanału

3.Możliwości stopu NiTinol

4.Dlaczego praca narzędziami maszynowymi jest bardziej efektywna niż ręcznymi

5.Flaring, glide path, patency, zasada IRI – zagadnienia ułatwiające walkę z kanałami

6.Dobra dezynfekcja kanałów – PUI i MDA

.

Lunch 12:00-12:30

.

Część praktyczna:12:30-15:00 *


1.Opracowanie maszynowe kanałów metodą „crown down”
– pokaz opracowania kanału w zębie po ekstrakcji za pomocą pilników Endostar E3
– każdy z uczestników opracuje kanał w zębie po ekstrakcji systemem Endostar E3
oraz bezprzewodową kątnicą Endostar ProEndo (lub własnym mikrosilnikiem).

*Każdy z uczestników proszony jest o przyniesienie zęba po ekstrakcji z opracowaną  
  częścią  koronową, można przynieść też własny mikrosilnik endodontyczny.
 

.

Stopień III
 „Gutaperka na ciepło i mikroskop stomatologiczny”

.

Część teoretyczna: 10:00-12:00


1.Rozpoczynamy przygodę z mikroskopem stomatologicznym i gutaperką na ciepło:
– podstawowa budowa mikroskopów
– dlaczego mikroskop w endodoncji jest taki ważny
– chcemy wypełniać kanały szczelnie i szybko – podstawy pracy z systemami do
wypełniania kanałów gutaperką na ciepło
2. MTA w gabinecie – jak zamknąć szeroki wierzchołek (apical plug technique)

Lunch 12:00-12:30

.

Część praktyczna:12:30-16:30*

– przygotowanie mikroskopu do pracy
– jak ustawić mikroskop aby można było długo pracować bez bólu głowy
– pokaz wypełnienia kanału w usuniętym zębie gutaperką na ciepło
systemem EQ-V pod mikroskopem
– każdy z uczestników wypełni kanał w usuniętym zębie gutaperką na ciepło
pod mikroskopem
  *Każdy z uczestników proszony jest o przyniesienie zęba po ekstrakcji z opracowanym
    kanałem korzeniowym techniką dowolną- ważne aby był znany rozmiar wierzchołka po    
    opracowaniu i długość robocza.

.

Stopień IV

„Reendo, perforacje i złamane narzędzia”
(wskazane choćby niewielkie doświadczenie w pracy pod mikroskopem)

Część teoretyczna: 10:00-12:00

1.Po pierwsze diagnostyka

2.Niedrożne kanały – jak sobie z nimi radzić?
3.Rozpuszczalniki w endodoncji
4.Endostar RE – system do usuwania gutaperki z kanału
5.Perforacje – diagnostyka, zamykanie MTA, rokowanie

6.Usuwanie wkładów koronowo korzeniowych i systemu Thermafil
7. Złamane narzędzia… od kwalifikacji przypadku do usunięcia narzędzia

.

Lunch 12:00-12:30

.
Część praktyczna:12:30-16:30*

– pokaz udrożnienia kanału na usuniętym zębie pod mikroskopem
– pokaz usunięcia złamanego narzędzia metodą „na igłę” i techniką Ruddle’a
– każdy z uczestników wykona czynności:
    – udrożnienie kanału z zastosowaniem UD, rozpuszczalników i Endostar RE
– zrobienie dostępu do usuniętego narzędzia
– usunięcie złamanego narzędzia UD (technika Ruddle’a) lub metodą „na igłę”

 

*Zęby na cześć praktyczną przygotowuje wykładowca.

 

Marki