„Endo Day”- 23.09.2017

Warszawa 10:00-17:45

Liczba miejsc: 80

Miejsce i data: 23.09.2017 - Warszawa

Cena: 350 PLN

Prelegenci:

Lek. Dent. Tomasz Kiełkowicz

Lek. Dent. Sławomir Gabryś

prof. zw. dr hab. n. med. Mariusz Lipski

Opis szkolenia

 Data: 23.09.2017 (sobota)

Godz.: 10.00-17.45

Miejsce: Warszawa, Siedziba firmy Poldent, ul. Dzika 2

Cena: 350 zł*

Punkty edukacyjne: 7 pkt

Zgłoszenia: Paulina Gomułka, tel:  605 886 565, 22 351 76 68, e-mail: p.gomulka@poldent.pl

Wpłaty na konto : 64 1240 6175 1111 0010 3915 9844

W tytule przelewu: imię + nazwisko, data kursu

    • wpłata za kurs w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia
    • nie później niż 14 dni przed datą szkolenia
    • brak wpłaty w odpowiednim terminie powoduje usunięcie uczestnika z listy
    • brak możliwości opłaty za kurs w dniu kursu
    • .

 Prowadzący: prof. zw. dr hab. n. med. Mariusz Lipski

lek. dent. Tomasz Kiełkowicz

lek. dent. Sławomir Gabryś


 

.

9:30-10:00 Rejestracja

.

10:00-12:00  „Skuteczna preparacja i dezynfekcja kanałów” – lek. dent. Sławomir Gabryś

.

W naszej codziennej praktyce spotykamy się z problemami w opracowaniu i dezynfekcji kanału korzeniowego na całej jego długości. Na wykładzie zaprezentowane będą  techniki ułatwiające skuteczne i szybkie opracowanie każdego kanału. Dokładnie omówione będą cztery bardzo ważne zagadnienia ( flaring, glide-path, patency, zasada IRI), które likwidują najczęściej spotykane trudności w opracowaniu i dezynfekcji kanałów. Przedstawiona będzie, krok po kroku, skuteczna sekwencja pracy maszynowej, którą autor stosuje w codziennej praktyce do wszystkich kanałów. Zapoznamy się z tajnikami dystrybucji płynów w systemie kanałowym. Dowiemy się jak skutecznie dezynfekować 1/3 wierzchołkową kanału oraz cieśnie i kanały boczne. Przybliżone będą dwie techniki dezynfekcji PUI i MDA – jak łatwo je wprowadzić od jutra do swojej praktyki. Liczne filmy i zdjęcia z toru wizyjnego mikroskopu pomogą zrozumieć omawiane zagadnienia. 

.

12:00-12:30 Lunch

.

12:30-14:30  Efektywna obturacja systemu kanałów korzeniowych” -lek. dent. Tomasz Kiełkowicz

.

Ostatnim elementem leczenia endodontycznego jest obturacja wcześniej opracowanych kanałów korzeniowych. Moment wypełnienia kanału uważany jest za punkt krytyczny i jest najczęstszą przyczyną niepowodzenia leczenia. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną najnowsze doniesienia na temat dezynfekcji systemu kanałów, w tym metody i urządzenia wspomagające dystrybucję płynów płuczących w kanałach. Omówione zostaną rożne metody wypełniania kanałów pod kątem przyjrzenia się ich wadom i zaletom. Szczególna uwaga będzie poświęcona wypełnianiu kanałów gutaperką na ciepło przy pomocy nowoczesnych urządzeń bezprzewodowych. Zapoznamy się ze wszystkimi etapami tej metody, a autor przedstawi swoje sposoby na uniknięcie niepowodzeń. Zaprezentowany będzie również sposób postępowania przy wypełnianiu kanałów, których nie jesteśmy w stanie udrożnić na pełną długość. Przedstawione zostaną sytuacje, w których będziemy mogli wykorzystać materiał MTA. Dowiemy się na koniec, w jaki sposób należy prawidłowo zabezpieczyć ząb pomiędzy wizytami. Wykład będzie wzbogacony o zdjęcia i filmy z toru wizyjnego mikroskopu.

.

14:30-14:45 Przerwa kawowa

.

14:45-16:45 ”Błędy w leczeniu endodontycznym zębów” prof. zw. dr hab. n. med. Mariusz Lipski

.

Podczas wykładu omówione zostaną najczęściej popełniane błędy, które mogą mieć skutki prawne. Uczestnicy zostaną zapoznani z błędami popełnianymi zarówno podczas stwarzania dostępu do jamy zęba jak i podczas opracowania i płukania kanałów korzeniowych (przepchnięcie podchlorynu sodu poza otwór wierzchołkowy korzenia zęba, perforacje dna komór i korzeni, złamanie narzędzi itp.). Szczegółowo omówione zostanie zapobieganie tym błędom – powikłaniom jak i postępowanie w przypadku ich wystąpienia. Uczestnicy uzyskają informację, kiedy takie incydenty można uznać za powikłanie, a kiedy za błąd sztuki oraz jak postępować, by uniknąć ew. skutków prawnych (właściwe postępowanie, zgoda na leczenie itd.). Podczas wykładu zaprezentowane zostaną konkretne przypadki; wykład wzbogacony filmami klinicznymi.

.

16:45-17:45 Wspólny panel dyskusyjny z  udziałem wszystkich wykładowców. Rozdanie certyfikatów.

.

* Specjalne pakiety promocyjne!

3 kursy +1 gratis

2 kursy +1 gratis

Sprawdź szczegóły w aktualnościach! 

Marki