FAQ

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami

Jak usunąć z kanału wkład Glassix?

Należy ostrożnie rozwiercić wkład Glassix który pod wpływem nacisku i wysokich obrotów ostrza rozpadnie się. W przypadku wkładów pozłacanych i tytanowych, sugerowane jest „zluzowanie” wkładu w kanale za pomocą poszerzaczy kanałowych.

Czy można używać włókien szklanych Stick Tech w kanale, w którym wcześniej użyto endometazonu?

Nie, ponieważ przy włóknach szklanych należy używać kompozytu hybrydowego który nie będzie dał się utwardzić. To samo dotyczy cementu – w przypadku endometazonu lub eugenolu, cement nie zwiąże.

Czy przy opracowywaniu kanału pod Para Post Fiber Lux trzeba używać wyłącznie oryginalnych poszerzaczy?

Nie, nie jest to konieczne jeśli chcemy użyć Para Post Fiber Lux lub Fiber White.

Wkłady Para Post mają średnice odpowiadające szerokości ostrza poszerza czy Peeso – i tak, nr 1 odpowiada wkładowi nr 3.0, nr 2 to wkład 4.0, nr 3 – wkład nr 4.5, nr 4 – wkład nr 5, nr 4 to wkład 5.5 i nr 6 to wkład 6.0.

Przy pracy z Para Post Taper Lux trzeba już używać oryginalnych poszerzaczy.

Do czego służy funkcja podgrzewania w myjce UC125H?

Funkcja podgrzewania znajduje zastosowanie w przypadku biżuterii, aplikacji przemysłowych oraz laboratoriów techniki dentystycznej. Ciepło przyspiesza czyszczenie i pozwala na skrócenie cyklu mycia szczególnie w przypadku takich zanieczyszczeń jak wosk i jego pochodne (oleiste pasty i tłuste substancje). Tego typu substancje mogą być skutecznie usunięte bez funkcji podgrzewania ale z wydłużonym cyklem mycia. Nie ma konieczności użycia myjki Biosonic z funkcją podgrzewania w gabinetach stomatologicznych; funkcja ta nie wpływa na czas i wydajność mycia. Myjki z funkcją podgrzewania są rekomendowane dla laboratoriów dentystycznych. Myjki bez funkcji podgrzewania rekomendowane są dla gabinetów stomatologicznych w celu dezynfekcji i czyszczenia instrumentów stomatologicznych. Nie należy podgrzewać roztworów dezynfekcyjnych. Należy pamiętać, że koagulacja białek rozpoczyna się w temperaturze 40 stopni. Temperatura roztworu czyszczącego jest kwestią indywidualną, tak samo jak ustawienia myjki (nie jest wstępnie nastawiana – bardziej szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi); funkcja podgrzewania nie jest wadą. W przypadku gdy temperatura nie wynosi 60 ale ok 30 stopni funkcja podgrzewania z pewnością wspiera rozkład zanieczyszczeń. Należy pamiętać, że zawsze powinno się używać odpowiednich roztworów czyszczących (w ofercie znajduje się bogaty wybór roztworów czyszczących Ultrasonic dla różnorodnych zastosowań). Używanie odpowiedniego roztworu ma większe znaczenie niż to czy myjka posiada funkcje podgrzewania lub nie. Do mycia ultradźwiękowego nie należy używać innych płynów, niż specjalnie do tego przeznaczonych.

Czy jest ryzyko przepychania poza wierzchołek gutaperki iniekcyjnej w przypadku jej samodzielnego użycia do wypełniania systemu korzeniowego?

Gutaperka wypływa z aplikatora pod małym ciśnieniem i jeśli się ją podaje małymi porcjami i kondensuje zimnymi pluggerami to ryzyko przepchnięcia gutaperki przez wierzchołek jest raczej mniejsze niż przy pracy gorącymi pluggerami. Oczywiście zależy to tak naprawdę od doświadczenia lekarza.

Dlaczego należy gutaperkę kondensować zimnymi pluggerami?

Wypełnienie systemu korzeniowego powinno być trójwymiarowe, szczelne i homogenne. Aby poprawić szczelność i homogenność wypełnienia z gutaperki termoplastycznej, a także zminimalizować ryzyko zamknięcia pęcherzy powietrza w masie gutaperki, należy ją skondensować zimnymi pluggerami. Gutaperkę iniekcyjną należy podawać porcjami i każdą z nich oddzielnie kondensować.

Czy temperatura jest szkodliwa dla tkanek okołowierzchołkowych?

Ze względu na wykorzystanie temperatury do uplastycznienia gutaperki (nawet do 200 stopni Celsjusza) wszystkich systemów gutaperki termoplastycznej należy używać zgodnie z zaleceniami producenta danego systemu (przestrzegać odpowiednich procedur). Według wielu danych źródłowych chwilowe zadziałanie wewnątrz systemu korzeniowego, nawet wysoką temperaturą, nie powoduje nieodwracalnych zmian i powikłań ze strony tkanek okołowierzchołkowych.

Jak stosować Gelatamp?

Gelatamp w warunkach sterylnych jest gotowy do użycia. W przypadku większych ran można zastosować dwie gąbki, w przypadku mniejszych ran gąbkę można dociąć. Suchą gąbkę należy umieścić w świeżej i wypełnionej krwią ranie, pozwalając na jej nasiąknięcie możliwie największą ilością krwi. Gąbka nie może wystawać poza wewnętrzne brzegi dziąsła ani niekorzystnie wpływać niekorzystnie na proces nabłonkowania.

Jakie właściwości ma Gelatamp?

Gelatamp zapewnia optymalne leczenie po zastosowaniu na jamę operacyjną i może zostać dopasowany do ran o mniejszej rozległości przez docinanie. Porowata struktura gąbki absorbuje krew w ilości wielokrotnie przewyższającej jej wagę, umożliwia agregacje płytek krwi na skutek dużej powierzchni i wypełnia jamę ustną. Tak uformowany czop jest trwały i odpowiednio dopasowany i zapewnia stabilizację skrzepu krwi. Gelatamp pozostaje w ranie i jest całkowicie absorbowany w czasie 4 tygodni. Posiada właściwości antybakteryjne, nie zaburza procesu gojenia i nie powoduje stanów zapalnych na skutek wnikania zainfekowanej śliny.

Z czego jest zbudowany Gelatamp?

Jest to hemostatycznie działająca gąbka żelatynowa z 5% srebrem koloidowym.

Czy są jakieś przeciwwskazania do stosowania RoekoSeal?

Nieznane są skutki uboczne. Nie może być używany w przypadku leczenia zębów mlecznych. Trzeba go chronić przed światłem słonecznym, przechowywać w temperaturze 18-24 C, nie stosować po upływie terminu ważności.

Jak stosować RoekoSeal?

Przed użyciem należy zdjąć zieloną zatyczkę ze strzykawki i założyć końcówkę mieszającą, wycisnąć trochę masy na bloczek by wyrównać proporcje i otrzymać masę bez pęcherzyków powietrza. Potrzebną ilość należy wycisnąć na bloczek, aplikuje się za pomocą ćwieku gutaperkowego, ćwieków głównych bądź innych systemów wypełnieniowych. Pozwala to częściowo na usunięcie wkładów w późniejszym czasie. W przyszłości mogą ponownie zostać użyte ćwieki gutaperkowe do kondensacji bocznej lub pionowej, umożliwia ponowne wkroczenie do kanału.

Marki