1. Jak usunąć z kanału wkład Glassix?

Należy ostrożnie rozwiercić wkład Glassix który pod wpływem nacisku i wysokich obrotów ostrza rozpadnie się. W przypadku wkładów pozłacanych i tytanowych, sugerowane jest „zluzowanie” wkładu w kanale za pomocą poszerzaczy kanałowych.

2. Czy można używać włókien szklanych Stick Tech w kanale, w którym wcześniej użyto endometazonu?

Nie, ponieważ przy włóknach szklanych należy używać kompozytu hybrydowego który nie będzie dał się utwardzić. To samo dotyczy cementu – w przypadku endometazonu lub eugenolu, cement nie zwiąże.

3. Czy przy opracowywaniu kanału pod Para Post Fiber Lux trzeba używać wyłącznie oryginalnych poszerzaczy?

Nie, nie jest to konieczne jeśli chcemy użyć Para Post Fiber Lux lub Fiber White.

Wkłady Para Post mają średnice odpowiadające szerokości ostrza poszerza czy Peeso – i tak, nr 1 odpowiada wkładowi nr 3.0, nr 2 to wkład 4.0, nr 3 – wkład nr 4.5, nr 4 – wkład nr 5, nr 4 to wkład 5.5 i nr 6 to wkład 6.0.

Przy pracy z Para Post Taper Lux trzeba już używać oryginalnych poszerzaczy.

4. Do czego służy funkcja podgrzewania w myjce UC125H?

Funkcja podgrzewania znajduje zastosowanie w przypadku biżuterii, aplikacji przemysłowych oraz laboratoriów techniki dentystycznej. Ciepło przyspiesza czyszczenie i pozwala na skrócenie cyklu mycia szczególnie w przypadku takichzanieczyszczeń jak wosk i jego pochodne (oleiste pasty i tłuste substancje). Tego typu substancje mogą być skutecznie usunięte bez funkcji podgrzewania ale z wydłużonym cyklem mycia. Nie ma konieczności użycia myjki Biosonic z funkcjąpodgrzewania w gabinetach stomatologicznych; funkcja ta nie wpływa na czas i wydajność mycia. Myjki z funkcją podgrzewania są rekomendowane dla laboratoriów dentystycznych. Myjki bez funkcji podgrzewania rekomendowane są dla gabinetów stomatologicznych w celu dezynfekcji i czyszczenia instrumentów stomatologicznych. Nie należy podgrzewać roztworów dezynfekcyjnych. Należy pamiętać, że koagulacja białek rozpoczyna się w temperaturze 40 stopni. Temperatura roztworu czyszczącego jest kwestią indywidualną, tak samo jak ustawienia myjki (nie jest wstępnie nastawiana - bardziej szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi); funkcja podgrzewania nie jest wadą. W przypadku gdy temperatura nie wynosi 60 ale ok 30 stopni funkcja podgrzewania z pewnością wspiera rozkład zanieczyszczeń. Należy pamiętać, że zawsze powinno się używać odpowiednich roztworów czyszczących (w ofercie znajduje się bogaty wybór roztworów czyszczących Ultrasonic dla różnorodnych zastosowań). Używanie odpowiedniego roztworu ma większe znaczenie niż to czy myjka posiada funkcje podgrzewania lub nie. Do mycia ultradźwiękowego nie należy używać innych płynów, niż specjalnie do tego przeznaczonych.

5. Czy jest ryzyko przepychania poza wierzchołek gutaperki iniekcyjnej w przypadku jej samodzielnego użycia do wypełniania systemu korzeniowego?

Gutaperka wypływa z aplikatora pod małym ciśnieniem i jeśli się ją podaje małymi porcjami i kondensuje zimnymi pluggerami to ryzyko przepchnięcia gutaperki przez wierzchołek jest raczej mniejsze niż przy pracy gorącymi pluggerami. Oczywiście zależy to tak naprawdę od doświadczenia lekarza.

6. Dlaczego należy gutaperkę kondensować zimnymi pluggerami?

Wypełnienie systemu korzeniowego powinno być trójwymiarowe, szczelne i homogenne. Aby poprawić szczelność i homogenność wypełnienia z gutaperki termoplastycznej, a także zminimalizować ryzyko zamknięcia pęcherzy powietrza w masie gutaperki, należy ją skondensować zimnymi pluggerami. Gutaperkę iniekcyjną należy podawać porcjami i każdą z nich oddzielnie kondensować.

7. Czy temperatura jest szkodliwa dla tkanek okołowierzchołkowych?

Ze względu na wykorzystanie temperatury do uplastycznienia gutaperki (nawet do 200 stopni Celsjusza) wszystkich systemów gutaperki termoplastycznej należy używać zgodnie z zaleceniami producenta danego systemu (przestrzegać odpowiednich procedur). Według wielu danych źródłowych chwilowe zadziałanie wewnątrz systemu korzeniowego, nawet wysoką temperaturą, nie powoduje nieodwracalnych zmian i powikłań ze strony tkanek okołowierzchołkowych.

8. Jak stosować Gelatamp?

Gelatamp w warunkach sterylnych jest gotowy do użycia. W przypadku większych ran można zastosować dwie gąbki, w przypadku mniejszych ran gąbkę można dociąć. Suchą gąbkę należy umieścić w świeżej i wypełnionej krwią ranie, pozwalając na jej nasiąknięcie możliwie największą ilością krwi. Gąbka nie może wystawać poza wewnętrzne brzegi dziąsła ani niekorzystnie wpływać niekorzystnie na proces nabłonkowania.

9. Jakie właściwości ma Gelatamp?

Gelatamp zapewnia optymalne leczenie po zastosowaniu na jamę operacyjną i może zostać dopasowany do ran o mniejszej rozległości przez docinanie. Porowata struktura gąbki absorbuje krew w ilości wielokrotnie przewyższającej jej wagę, umożliwia agregacje płytek krwi na skutek dużej powierzchni i wypełnia jamę ustną. Tak uformowany czop jest trwały i odpowiednio dopasowany i zapewnia stabilizację skrzepu krwi. Gelatamp pozostaje w ranie i jest całkowicie absorbowany w czasie 4 tygodni. Posiada właściwości antybakteryjne, nie zaburza procesu gojenia i nie powoduje stanów zapalnych na skutek wnikania zainfekowanej śliny.

10. Z czego jest zbudowany Gelatamp?

Jest to hemostatycznie działająca gąbka żelatynowa z 5% srebrem koloidowym.

11. Czy są jakieś przeciwwskazania do stosowania RoekoSeal?

Nieznane są skutki uboczne. Nie może być używany w przypadku leczenia zębów mlecznych. Trzeba go chronić przed światłem słonecznym, przechowywać w temperaturze 18-24 C, nie stosować po upływie terminu ważności.

12. Jak stosować RoekoSeal?

Przed użyciem należy zdjąć zieloną zatyczkę ze strzykawki i założyć końcówkę mieszającą, wycisnąć trochę masy na bloczek by wyrównać proporcje i otrzymać masę bez pęcherzyków powietrza. Potrzebną ilość należy wycisnąć na bloczek, aplikuje się za pomocą ćwieku gutaperkowego, ćwieków głównych bądź innych systemów wypełnieniowych. Pozwala to częściowo na usunięcie wkładów w późniejszym czasie. W przyszłości mogą ponownie zostać użyte ćwieki gutaperkowe do kondensacji bocznej lub pionowej, umożliwia ponowne wkroczenie do kanału.

13. Jakie ma właściwości i do czego jest używany RoekoSeal?

RoekoSeal Automix stosuje się do wypełnień kanałowych po ekstrakcji zęba, po leczeniu zgorzeli miazgi i czasowym wypełnieniu. Jest on gotowy do użycia w systemie Automix w proporcji 1:1, po zamieszaniu uzyskuje jednorodną konsystencję pozbawioną pęcherzyków powietrza. Nie zawiera eugenolu. Bardzo dobrze wpływa w najmniejsze zachyłki i kanaliki boczne kanału korzeniowego, daje dobry kontrast na zdjęciach rentgenowskich. Jest nierozpuszczalny, nie kurczy się, lekko się rozszerza (0,2%), cechuje go wyjątkowa zgodność tkankowa. Maksymalny czas pracy to 30 minut (ogrzanie materiału skraca ten czas), twardnieje ok. 45-50 minut. Wiąże niezależnie od wilgoci i temperatury.

14. Czy są jakieś przeciwwskazania przed stosowaniem kompozytu SynergyD6?

Nie należy stosować kompozytu gdy opracowywanego ubytku nie można odizolować po wytrawieniu, podczas aplikacji i naświetlania kompozytu SynergyD6; gdy istnieje ryzyko reakcji alergicznych na składniki kompozytu oraz przy niskim poziomie higieny jamy ustnej. Nie stwierdzono efektów ubocznych. Substancje zawierające eugenol i/lub olej goździkowy mogą wpływać na polimeryzację SynergyD6, należy zatem unikać stosowania cemetów na bazie tlenku cynku i eugenolu w połączeniu podczas pracy z tym kompozytem. Po użyciu płynów kationowych do płukania jamy ustnej, wskaźników płytki nazębnej lub chlorheksydryny mogą wystąpić przebarwienia.

15. Czy są jakieś specjalne zalecenia przy pracy z GuttaFlow2?

W zasadzie nie, jednak nie wolno go stosować przy zębach mlecznych. Czas na wypełnienie gutaperką kanału po wymieszaniu we wstrząsarce wynosi 15 minut i jest nieprzekraczalny. Należy chronić materiał przed światłem słonecznym i przechowywać w temperaturze 18-24 C, nie używać po upływie terminu ważności. Nie powoduje skutków ubocznych.

16. Czy po wypełnieniu GuttaFlow2 kanał może być leczony endodontycznie?

Tak. GuttaFlow2 nie łączy chemicznie z zębiną i może być usunięty konwencjonalnymi metodami w razie konieczności powtórnego leczenia. W przypadku wskazań do założenia wkładu koronowo korzeniowego można usunąć GuttaFlow2 za pomocą np. poszerzacza Gates na niezbędną głębokość. Nanocząsteczki srebra, które wchodzą w skład GuttaFlow2, nie ulegają korozji i nie zmieniają koloru metalu przy wkładzie koronowo-korzeniowym.

17. Czy przy stosowaniu GuttaFlow2 konieczne jest użycie upychadła do gutaperki?

Tak, w przypadku szerokich kanałów, zaleca się użycie np. ręcznego ogrzanego upychacza i skondensowanie ćwieku do ścianki kanału. Następnie dopełnić GuttaFlow2 obok wprowadzonego długość roboczą ćwieka. Przy kanałach owalnych można użyć większej ilości ćwieków ale nie jest konieczna ich kondensacja. Można skrócić aplikator GuttaFlow2 aby zwiększyć dopływ gutaperki.

18. Co wchodzi w skład i jak używać GuttaFlow2? Czy potrzebna jest wstrząsarka?

W skład GuttaFlow2 wchodzi proszek gutaperki, polimetylosiloksan, olej silikonowy, kwas heksachloroplatynowy (katalizator), dwutlenek cyrkoniowy (kontrast), srebro nanocząsteczkowe (konserwant).

Przed aplikacją GuttaFlow2 należy dokładnie wypłukać kanał wodą destylowaną i alkoholem absolutnym oraz osuszyć ćwiekami papierowymi. Kapsułkę GuttaFlow2 należy zgnieść jednorazową kapsułkę, zdjąć zieloną zewnętrzną zatyczkę i umieścić kapsułkę we wstrząsarce do amalgamatu (jest to konieczne aby idealnie wymieszać składniki - na kolorowym wzorniku dołączonym do opakowania GuttaFlow2 można porównać czy kolor po wymieszaniu jest identyczny z zalecanym przez producenta przed rozpoczęciem aplikacji - kolor jaśniejszy niż wymagany może spowodować, że materiał nie zwiąże.) na 30 sekund (starsze modele 2 x 15 sek.). Następnie wyjąć z kapsułki wewnętrzną zieloną zatyczkę a w jej miejsce wkręcić końcówkę do aplikacji i umieścić kapsułkę w pistolecie.

Przed aplikacją należy koniecznie porównać kolor wymieszanej masy z kolorowym wzornikiem. Aplikuje się GuttaFlow2 w obrębie kanału od wierzchołka w kierunku korony. Optymalne wypełnienie uzyskuje się uszczelniając GuttaFlow2 pojedynczym ćwiekiem gutaperkowym dopasowanym do długości roboczej. Do aplikacji można użyć również igły lentulo.

19. Czy instrumenty do leczenia kanałowego wykonane z niklu i tytanu, są produkowane we wszystkich rozmiarach, tak jak stalowe?

Nie, narzędzia POLDENT niklowo tytanowe są produkowane w 12 rozmiarach (od 15 do 80) i w trzech podstawowych długościach (21, 25 i 28 mm. Narzędzia o mniejszym rozmiarze nie są produkowane ponieważ istniałoby ryzyko utknięcia tak cienkiego instrumentu w kanale i jego zdolność cięcia i transportowania zębiny jest mocno ograniczona ze względu na elastyczność ostrza (do 10 razy bardziej elastyczne ostrze niż w instrumentach stalowych).

20. Czym cementować wkłady Glassix?

Wkłady te można cementować każdym cementem, który jest na bazie czystej żywicy - na przykład ParaPost Cement, MetaCem lub ParaCore.

21. Jak używać Magic FoamCord?

Można go używać albo z masą wyciskową jednocześnie robiąc wycisk, lub samodzielnie przy użyciu Comprecap Anatomic. Na opracowaną koronę należy nałożyć FoamCord, umiejscowić odpowiednio dobrany Comprecap Anatomic. Pacjent musi go przygryźć i przytrzymać pod ciśnieniem. Po związaniu FoamCord odstaje razem z Comprecap. Wykonując wycisk, postępujemy analogicznie - należy opracować koronę, zaaplikować FoamCord. Na łyżkę do masy wyciskowej nałożyć masę wyciskową do I-szej warstwy (Affinis Putty Soft, Affinis Putty SuperSoft, Rapid, Speedex Putty) i włożyć ją w usta pacjenta. Po odpowiednim dla każdej z mas czasie wiązania, otrzymujemy wycisk oraz odsunięte od korony dziąsło.

22. W jakim stopniu okulary ochronne chronią oczy przy naświetlaniu lampą Coltolux?

Okulary dostępne w naszej ofercie nie zapewniają idealnej ochrony, jednak nie przepuszczają 95% szkodliwego promieniowania.

23. Co jest zalecane przy czyszczeniu narzędzi do leczenia kanałowego?

Jeśli chodzi o czyszczenie narzędzi, zdecydowanie zalecane jest mycie ultradźwiękowe jako najprostsze i najmniej inwazyjne. Natomiast większość lekarzy, nie mających myjki ultradźwiękowej, używa do czyszczenia narzędzi:

  • miękkich szczoteczek, przy czym metoda ta sprawdza się najlepiej przy narzędziach większych rozmiarów, małe są dość delikatne i łatwo jest je zagiąć
  • miękkich gąbek, w które wkręcane są narzędzia (takie gąbki lub gazy często są w endoboxach i są używane także w trakcie prac)

Bardzo agresywne środki dezynfekcyjne lub zastosowane w nadmiernym stężeniu mogą powodować naruszenie struktury materiału, z którego wykonany jest uchwyt instrumentu lub jego odbarwienie.

24. Czy można stosować Perfect TCS u pacjenta z koronami metalowymi i wypełnieniami amalgatowymi?

Można, ale nie wolno dotknąć elektrodą (grozi porażeniem pacjenta i spaleniem elektrody). Można takie miejsce izolować np. woskiem

25. Czy GuttaFlow2 rozpuszcza się w eterze?

Nie, materiał GuttaFlow2 nie rozpuszcza się w eterze.

26. Czy można wymieniać baterie w Coltolux LED?

Czas życia baterii jest praktycznie nielimitowany, więc normalnie wymiana baterii nie jest potrzebna, wymiana jest potrzebna tylko przy uszkodzeniu - robi to tylko autoryzowany serwis.

27. Jak długo można pracować lampą LED bez ładownia?

10 x po 10 sekund bez umieszczania w ładowarce.

28. Jaki typ baterii jest w lampie LED?

Litowo-jonowa

29. Czym można usunąć aktywator Speedex z ubrania?

Niczym, zabrudzenie jest niestety stałe.

30. Czy można stosować PerfectTCS na pacjentce w ciąży?

Nie ma przeciwwskazań.

31. Czy konieczne jest sterylizowanie ćwieku z CaOH+?

Nie, ph ćwieku szybko wzrasta powyżej 12, a na tym poziomie pH żadne bakterie nie przeżyją.

32. Jak zatkać kanał po założeniu ćwieka z CaOH+?

Można użyć każdego cementu tymczasowego, o ile pozwala na to rodzaj opracowanego ubytku.

33. Czy ćwiek powinien być używany jednocześnie z pastą CaOH2?

Nie. Użycie pasty spowoduje spadek efektywności ćwieka, a pozostałości pasty mogą pozostać w kanale po usunięciu ćwieka.

34. Czy ćwiek CaOH+ powinien być upychany?

Nie, kondensacja nie jest konieczna.

35. Jak długo ćwiek powinien pozostawać w kanale?

Zazwyczaj jeden do trzech tygodniu, ale w wyjątkowych przypadkach powinien być wymieniany co 2-3 dni.

36. Jak CaOH2 uwalnia się z ćwieku?

Wilgoć w kanale pochodząca z kanalików zębinowych inicjuje proces uwalniania się Ca(OH)2. Aby przyspieszyć ten proces należy dodać kroplę sterylnej wody.

37. Jakiego roztworu używać do płukania kanału?

Mogą być używane wszystkie standardowe roztwory (np. NAOCl, H2O2)

38. W jaki sposób opracować kanał pod ćwiek z Ca(OH)2 ?

Kanał powinien być dobrze oczyszczony, intensywnie wypłukany i dokładnie osuszony przez użyciem ćwieka.