Projekt -Fundusze Europejskie

Data 25-02-2021

„Dotacja na kapitał obrotowy” – projekt w r...

Firma Poldent Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich (numer umowy . POIR.03.04.00-14-0390/20-00).

 

W ramach projektu zatytułowanego „Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” Poldent otrzymała wsparcie na bieżącą działalność firmy w okresie od października do grudnia 2020roku. Otrzymane fundusze pomogły m.in. w produkcji polskich instrumentów do leczenia kanałowego marki Endostar, które są sprzedawane w Polsce i…

Marki